| | | | | |  
 
 
   
   Årets Republikan - 2007
 
 

"För att han inför danska och svenska kungligheter tog upp en kontroversiell politisk fråga. Det är alltför vanligt att artister bara bockar och bugar inför kungligheter. Mikael Wiehe uppträdde utan någon form av perverterad respekt för dessa kvarlevor från den tid då Danmark och Sverige var diktaturer.
Genom sitt agerande har Wiehe visat att han vägrar ta på sig rollen som hovnarr."


6 juni 2007

Hillevi Larsson
Ordförande Republikanska Föreningen
Partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg.