| | | | | |  
 
 

Nyårslöfte

En vrede drar fram över Europa. En vrede över ett ekonomiskt system som låter den rikaste procenten av befolkningen bli allt rikare samtidigt som den fattigaste tredjedelen av befolkningen blir fattigare. En vrede över ett ekonomiskt system som aktivt går till attack mot den offentliga sektorn och som har orsakat 25 miljoner arbetslösa i Europa, främst bland kvinnor och ungdomar. Kulturens viktigaste uppgift 2014 blir att beskriva och analysera denna vrede och det ekonomiska system som orsakar den.
Jag lovar att 2014 i ord, ton och handling bekämpa detta orättfärdiga ekonomiska system som nu härskar i Sverige och världen. Jag lovar att med all min kraft försöka kanalisera in den rättmätiga vreden i ett arbete för ett rättvisare, jämlikare och mera jämställt samhälle och att med alla till buds stående medel försöka förhindra att de som drabbats av detta ekonomiska system blir en rekryteringsbas för främlingsfientlighet, rasism, fascism, nazism, sexism och homofobi.


Mikael Wiehe, Sydsvenskan, 31 december 2013