| | | | | |  
 

Wiehes sånger om solidaritet bärs fram av 400 norrlandsröster
Elden är lös på scenerna i Västernorrland och Jämtland! Mikael Wiehe och hundratals körsångare sjunger Wiehes sånger i ett stort musikaliskt projekt som har pågått under hela februari. Solidaritet med tredje världen är temat för arrangemanget, som kallats "Elden är lös" och som har engagerat både ungdomar och vuxna i skolkonserter och kvällsframträdanden.
 
- Att arbeta på det har sättet stämmer bra med min kulturpolitiska uppfattning, berättar Mikael Wiehe. Jag vill göra folklig musik, och jag tycker att den största äran för en sång är att den sjungs av många människor. - Idén till projektet föddes hos Rikskonserter för mer än ett år sedan, och det hela är ett samarbete med Amnesty International.
Wiehes musik har arrangerats för kör av Karl-Fredrik Jehrlander i Östersund. Tillsammmans med Staffan Lindroth i Sundsvall har han övat in sångerna med ett tjugotal körer. Musiken bar valts ut, dels med tanke på solidaritetstemat, men också för att passa för körsång.
 
Amatörer satsar
 
- Det här är första gången jag arbetar tillsammans med körer, förklarar Wiehe, och turnén har varit både jobbig och väldigt rolig. Det är något speciellt att sjunga tillsammans med amatörer, för de har själva valt att satsa allting. Den entusiasm som finns hos dem är svår att hitta någon annanstans. - Samtidigt är det väldigt krävande, fortsätter han. Mitt jobb blir inte bara det jag själv ska göra utan också att få dem i kören att tända på uppgiften och komma i samma sinnesstämning som jag själv. Det gör, att jag agerar nästan lika mycket för dem som för publiken.
 
Politisk förankring
 
Wiehe tror att konst i alla former måste fungera i ett socialt sammanhang, och hans musik har alltid haft en politisk förankring. Han berättar:
Jag vet att det i en del körer har varit diskussioner kring det material som vi har jobbat med, och det kan ju bero på att körmedlemmarna är i varierande åldrar och har olika politiska uppfattningar.
- Men jag tycker det är bra att musik och texter diskuteras, att människor engageras och verkligen tar del av texternas budskap. I samband med skolkonserterna har lärarna t ex kunnat ta upp solidaritetsfrågor i sina klasser.
 
Mer symbolik nu
 
Mikael Wiehe förklarar varför hans nyare låtar är mer symboliska och inte lika politiskt "raka" som förut:
- Jag vill inte skriva texter med färdiga svar. I stället målar jag upp en situation som får folk att fundera vidare, eftersom lösningar på olika problem alltid måste komma från människorna själva.
Har då publiken fått ut något särskilt av det här musikaliska samarbetet, något som den inte får ut av att lyssna på bara Wiehe eller bara körsång?
- Jag tror det. Arrangemanget med körerna ger en speciell känsla i musiken. Den får en större variation, och skillnaden mellan en rocklåt och en lugn ballad blir ännu större.
- Dessutom har tiden med körerna betytt mycket för mig själv. Jag har fått höra min musik i ett nytt sammanhang, och det tror jag är viktigt för alla musiker. Det har gett mig nya aspekter på min musik och fått mig att upptäcka nya möjligheter, säger Mikael Wiehe.
 
Körer - Folkrörelse
 
I programmet "Elden är lös" blandas nya och gamla hitar ur Wiehes repertoar, från "Victor Jara" till musik från senaste LP:n "Lindansaren". Kontrasten mellan allvarliga och lite roligare tongångar känns spännande. - Det får ju inte bli för högtidligt, tycker Wiehe.
Spännvidden i musiken gör att programmet uppskattas av en bred publik, något som visat sig i publiksiffrorna under turnén. - Staffan Lindroth talar ofta om körsång som en ny folkrörelse, och den här turnén har visat att körsång verkligen har en stor förankring bland människor, berättar Wiehe.
 
TV -inspelning
 
Elden fortsätter brinna en tid framöver, och ännu fler än hittills kommer att få glädje av projektet. Annandag påsk sänds ett TV-program som spelades in under avslutningskonserten i Sundsvall, där hela 416 sångare stod bakom Wiehe och hans band.
Amaltea, Wiehes skivbolag, spelar in en skiva från turnén, och dessutom kommer det att ges ut en ny notbok med Jehrlanders körarrangemang av Wiehes musik. "Elden är lös, vem ska ta fatt den?!"
Kerstin Engström Karin Pettersson, Libra frilansgrupp, 1984