Just i detta mörker
 
Och på rygg i rännstenen är det lättast att se solen. En hoppfull sång?

Just i detta mörker
ska vi söka ljuset;
en liten, ynklig låga
fladdrande i vinden
Just i denna kyla
ska vi söka värmen;
andras öppna händer
som söker våra händer
Just i denna tystnad
måste ropet stiga;
börja som en viskning
och bli ett skri av vrede
Just i denna rädsla
måste modet födas
skälvande och klarögt
utan minsta tvekan

Kämpande
längtande
förväntande
flämtande
som kärleken
Levande
trevande
bevekande
Och om och om
och om igen

Var i hela världen
skulle ljuset synas
om inte mitt i natten
när mörkret är som tätast
Säg mej, var ska värmen
söka sej till värmen
om inte just om vintern
när kölden är som strängast
Var ska ropet stiga
och blir ett skri av vrede
om inte i den tystnad
där inget ord får sägas
Och var ska modet födas
och pröva sina vingar
om inte i den rädsla
där livet trotsar döden

Kämpande…

Just i detta mörker
Just i denna kyla
Just i denna rädsla
Just i denna tystnad…


   Musiker/Sättningar:  

"Trollkarlen" / "Aldrig bli som ni, CD9":

Mikael Wiehe: sång, ak.gitarr
Dan "Gisen" Malmquist: basklarinett
Lars Holm: dragspel
Raymond King: cello
Bernt Andersson: piano
Håkan Bacchus: el.bas
Per Lindvall: trummor
Gäster:
Peter R. Ericson: el.gitarr
Ebba Forsberg: kör

Inspelad i Garage Studio i Malmö
av Bo Kristiansson, maj 1994
Mixad i Garage Studio i Malmö av Bo Kristiansson,
Pontus Olsson och Peter R. Ericson,
september 1994Mikael Wiehe