| | | | | |  
 
 
   
   Liberación 25 år - 2006
 
 
Ett erkännande till Mikael Wiehe
 
För hans stöd i vår uppgift och hans konsekventa solidaritet med det latinamerikanska folkets kamp för frihet, rättvisa och jämlikhet.
 
liberacion 25 år