Musikanalys – Stoppa Matchen  
Inledning: Jag ska analysera låten "Stoppa Matchen!", skriven av Mikael Wiehe år 1975 och framförd av Hoola Bandoola Band.
Låttextanalys: "Fascisterna regerar, med terror och tortyr" (http://lyrics.wikia.com/wiki/Hoola_Bandoola_Band:Stoppa_Matchen)

 
Musikanalys – Stoppa Matchen Inledning: Jag ska analysera låten "Stoppa Matchen!", skriven av Mikael Wiehe år 1975 och framförd av Hoola Bandoola Band.
 
Låttextanalys:
 
I den första raden på låten uttrycks en ilska mot Augusto Pinochets fascistiska styre i Chile år 1975. Wiehe påstår att "fascisterna regerar med terror och tortyr" vilket man tydligt märker att han tycker är negativt. Med denna rad kan vi säkerställa oss om att Mikael och Hoola Bandoola Band inte är fascister och att låten "Stoppa Matchen!" inte är fascistisk.
 
"Sen snackar dom om laganda, ja det är nästan så man spyr"
 
I den andra raden är det politiska budskapet mindre tydligt. Men det Wiehe troligtvis menar är att Augusto Pinochets fascistiska styre präglas av hyckleri då de pratar om "laganda" och en gemenskap samtidigt som det är vissa som jobbar och sliter under förtryck av de fåtal som styr och drar nytta. I och med detta börjar det politiska budskapet i låten röra sig åt vänster då det indirekt uttrycks en positivitet mot laganda som kan likställas med det många åt vänster vill ha, ett kollektiv. Denna rörelse mot vänster utesluter inte att låten är konservativ eller liberal då tecknet är väldigt vagt. Om låten är socialistisk, lutar låten utifrån denna rad åt det kommunistiska hållet då det pratas om en "laganda" som bl.a. nämns mycket inom kommunismen. Man pratar om lagandan i kollektivet och lagandan i ett totalt jämlikt land. Lagandan skulle i och för sig kunna handla om lagandan inom idrott. Då syftar Wiehe troligtvis istället på att det är "äckligt" att Chile ägnar sig åt idrott i andra länder när det egna landet präglas av "terror och tortyr". Detta är svårare att koppla politiskt då det endast kan ses som kritik mot fascismen.
 
"Medan bönderna och jobbarna hålls i schack med militär"
 
I den tredje raden uttrycks ett missnöje mot att "bönderna och jobbarna" blir kontrollerade och förtryckta av militären. Augusto Pinochets militärkupp på det socialistiska styret möttes av missnöje hos bl.a. "bönderna och jobbarna" eftersom det innebar mindre rättigheter för dem och att de blir mer kontrollerade. Att låten tar "bönderna och jobbarnas" sida talar för att låten är socialistisk eftersom socialisterna klassiskt sett har värnat om bönderna och jobbarnas rättigheter då de genom historien fått ta emot mycket förtryck av de mer förmögna. Detta hierarkiska samhälle är enligt socialisterna ojämlikt och fixas därför på bästa sätt genom att höja upp "bönderna och jobbarna". Samtidigt som raden talar för att låten är socialistisk talar den emot att låten är konservativ. Konservativa tror inte på arbetarnas rättigheter och gillar samtidigt det nationalistiska och kontrollerande (militären). Liberaler tror på varje individs förmåga att agera för sig själv (egoistiskt) är bäst för samhällets framgång, det finns ingen motsägelse mellan detta och raden, vilket håller öppen möjligheten att låten är liberal. Denna rad kan även tolkas som kritik mot militären. Med detta antagande lutar låten åt det anarkistiska hållet då de ogillar att det finns kontrollerande makter som begränsar individer. Det som talar emot denna tankegång är dock att det är just "bönderna och jobbarna" som hålls i schack av den kontrollerande makten. Anarkister brukar inte identifiera sig på det sättet, utan istället som individer. Det är snarare kommunister och socialdemokrater som brukar identifiera sig som just grupperna "bönderna och jobbarna".
 
"Så kan dom rika spela tennis, men dom ska jävlar inte spela här"
 
Det intressanta i denna rad är uttrycket "dom rika". Här uttrycks ganska tydligt kritik mot de rikas agerande, men även "dom rika" som en grupp. Detta stryker i princip både liberalism och konservatism då de både tycker det är positivt med rika personer. Liberaler tycker det är positivt med rika eftersom det fungerar som sporrning för de som inte har lika mycket att få lika mycket, vilket på så sätt gynnar båda parterna (konkurrens).
Konservativa tycker det är positivt med rika eftersom det genom historien alltid har varit så och det uttrycker naturliga olikheter. Det uttrycks också väldigt tydligt ett missnöje mot att Sverige ska spela Davis Cup-match mot Chile hösten 1975. Detta kan tolkas som ännu mer kritik mot det fascistiska Augusto Pinochet styret.
 
"Stoppa matchen!"
 
Uttrycket "Stoppa matchen" är slagorden som användes vid demonstrationen mot Davis Cup-matchen. Med det uttrycks det både ett missnöje mot det fascistiska styret i Chile och Sveriges agerande i beslutet att faktiskt vara värd för matchen mot Chile. Att faktiskt försöka stoppa en match är ett relativt sett revolutionärt agerande i jämförelse med att exempelvis bara protestera emot det. Detta gör att texten lutar lite åt kommunismen och anarkismen då de är för revolutionära förändringar, till skillnad från socialdemokrater som är för reformistiska förändringar som tar något längre tid.
 
"På Berlinolympiaden, 1936, fick Hitler så mycket reklam att han nästan blev perplex"
 
Här jämför man Sveriges beslut att vara värd för tennis matchen mot Chile med att Olympiaden 1936 tilläts hållas i Berlin. Eftersom det i låten uttrycks åsikter som är emot att matchen ska hållas kan man anta att låten indirekt ger kritik mot Hitler och därmed även nazismen. Detta eftersom man för fram det som en negativ jämförelse. I och med att kritik indirekt uttrycks mot nazismen blir det klart att Wiehe och låten inte är nazistisk.
 
"Och generalerna i Chile, dom är ute efter samma sak, men vi ska inte propagera för deras terrorapparat"
 
Det politiska budskapet i denna rad är inget nytt då den endast egentligen uttrycker kritik mot "generalerna i Chile" d.v.s. Augusto Pinochet och hans närmsta.
 
"Dom båstadbor som hotar med batonger och gevär, vill bara skydda dom profiter som turismen innebär"
 
Här anklagar man "båstadborna" som står bakom beslutet att matchen ska hållas för osolidariska eftersom de prioritera pengar (i form av inkomst) över folkets lidande i Chile. D.v.s. motsatsen till vad socialismen vill. Denna rad går emot liberalismen då liberaler prioriterar frihet och människans vilja att tjäna pengar över solidaritet. Båstad är politiskt och generellt sett höger (http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/). Därför kan "båstadbor" på sätt och vis även tolkas som "högermänniskor, vilket gör att hela denna rad tydligt kritiserar högerpolitik vilket gör det mer troligt att låten är socialistisk.
 
"Precis som generalerna har dom ekonomiska motiv, och sen säger dom att sport inte hör ihop med politik"
 
Att påstå att någon gör något p.g.a. ekonomiska motiv är generellt sett något socialister brukar göra då de menar att man glömmer det solidariska och endast tänker på det ekonomiska. Detta talar också för att låten är socialistisk. Som argument för att hålla matchen sa de som ville hålla matchen att "sport inte hör ihop med politik". Wiehe menar troligtvis att detta är hyckleri då de (de som är för att hålla matchen, bl.a. "båstadbor") tjänar pengar på att hålla matchen, alltså blir det då politiskt. 
 
"Man måste välja sida och man måste ta parti, man kan inte dra sig undan eller ställa sig bredvid"
 
Här uppmanas det till att man ska "välja sida" och stödja Chile genom att stoppa matchen. När man ser det på detta sätt är det svårt att koppla till en politisk ideologi. Men man kan också tolka det som en uppmaning till kamp och/eller revolution. Om man tolkar det på det sättet blir låten kommunistisk. Med enbart detta är det svårt att avgöra om det stämmer, mer som talar för måste följa för att den slutsatsen ska kunna dras.
 
"Om matchen spelas blir den chilenska överklassen stolt, men om matchen stoppas visar vi vårt stöd åt Chiles folk"
 
Eftersom låten uppmanar till att stoppa matchen kan man genom denna rad anta att Wiehe inte gillar den chilenska överklassen eftersom han inte vill göra den chilenska överklassen stolt. Detta talar för att låten inte är liberal eller konservativ. Wiehe uttrycker sig även att han vill visa stöd åt Chiles folk, vilket är socialistiskt eftersom Chiles folk är förtryckt under ett fascistiskt styre och han vill då ha ett jämlikt och solidariskt Chile.
 
Slutsats: Det enda helt säkra är att låten är socialistisk. När det kommer till frågan om vad inom socialismen som låten är blir det betydligt svårare. Med högst sannolikhet är låten inte socialdemokratisk då det inte finns något specifikt som pekar på det. Utifrån texten verkar det rimligast att låten är kommunistisk, men den skulle även kunna vara anarkistisk då en sak pekar på det. Med bl.a. lite bakgrundsinfo om Wiehe och Hoola Bandoola Band kan den definitiva slutsatsen om att låten är kommunistisk dras. Detta med grund av exempelvis Wiehes spelning på en gala anordnad av Revolutionär Kommunistisk Ungdom år 2007 i Malmö. Wiehe har dessutom sagt 1979 på ett besök i Kuba att den kubanska revolutionen (kommunistisk revolution ledd av Fidel Castro) är "en önskvärd självklarhet" (https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Wiehe). Han uttrycker därmed sitt stöd till kommunismen. Hoola Bandoola Band är inte uttalat kommunistiska, men är definitivt vänster då de var en del av den vänsterkaraktäristika proggrörelsen.
 
Bakgrund: Mikael Wiehe och Hoola Bandoola Band: Mikael Wiehe är en svensk kompositör, musiker, textförfattare och sångare, präglad av vänsterpolitik (https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Wiehe). Hoola Bandoola var ett svenskt proggband under 1970-talet och hörde på sin tid till en av de mest inflytelserika grupperna i Sverige (https://sv.wikipedia.org/wiki/Hoola_Bandoola_Band).
 
Sverige: Låten skrevs som sagt år 1975. Vid denna tid styrde Olof Palmes (statsminister 1969-1976) socialdemokratiska regering Sverige (https://sv.wikipedia.org/wiki/
Sveriges_regering#Statsr%C3%A5d_efter_regeringschefsreformen_1876.) I Sverige präglades mitten av 70-talet av den försvagade vänsterrörelsen. Några år tidigare, på pappret år 1968, hade den politiska vänstervågen sköljt över stora delar av västvärlden, speciellt i Sverige. En rad nya vänsterpartier uppstod och även den vänsterinriktade musikrörelsen (progg) tog fart (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/proggr%C3%B6relsen). Enkelt sett kan man säga att den generella befolkningen blev mer vänster. Denna våg/rörelse tappade tillslut farten och där befann vi oss år 1975. Mitten av 70-talet präglades dessutom av stora ekonomiska strukturproblem för Sverige, bl.a. hög inflation, hög marginalskatt, problem i varvsindustrin och störst av allt, industriomställningen (exempelvis nedläggningen av textilindustrin) (https://sv.wikipedia.org/wiki/Industrikrisen_i_Sverige_under_1970-talet). (https://sv.wikipedia.org/wiki/1970-talet)
 
Chile: Militärkuppen i Chile ägde rum 11 september 1973 då den socialistiska och demokratiskt valda Salvador Allende fick makten tagen ifrån sig av generalen Augusto Pinochet och hans anhängare, som även hade stöd av CIA (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/augusto-pinochet) (https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rkuppen_i_Chile_1973). Detta väckte enorm avsky bland många i Sverige som bland annat kom till uttryck i demonstrationen mot matchen mellan Chile och Sverige 1975.
 
Matchen: Matchen som det protesteras mot i låten var matchen mellan Chile och Sverige den 20 september 1975 i Davis Cup. Trots de omkring 6000 demonstranterna spelades matchen. De som kunde ha stoppat matchen (polisen, kommunen, Davis Cup-kommittén) är av tradition mer åt höger, vilket talar för att låten är socialistisk. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Stoppa_matchen)

Källor:
proggrörelsen - Uppslagsverk - NE.se

Ne.se. (2018). proggrörelsen - Uppslagsverk - NE.se. [online] Available at: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/proggr%C3%B6relsen [Accessed 13 May 2018].
Stoppa matchen!
Sv.wikipedia.org. (2018). Stoppa matchen!. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stoppa_matchen! [Accessed 13 May 2018].
Hoola Bandoola Band: Stoppa Matchen
LyricWiki. (2018). Hoola Bandoola Band:Stoppa Matchen. [online] Available at: http://lyrics.wikia.com/wiki/Hoola_Bandoola_Band:Stoppa_Matchen [Accessed 13 May 2018].
Sveriges regering
Sv.wikipedia.org. (2018). Sveriges regering. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_regering#Statsr%C3%A5d_efter_regeringschefsreformen_1876 [Accessed 13 May 2018].
Augusto Pinochet - Uppslagsverk - NE.se
Ne.se. (2018). Augusto Pinochet - Uppslagsverk - NE.se. [online] Available at: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/augusto-pinochet [Accessed 13 May 2018].
Militärkuppen i Chile 1973
Sv.wikipedia.org. (2018). Militärkuppen i Chile 1973. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rkuppen_i_Chile_1973 [Accessed 13 May 2018].
Politik - Båstads Kommun
Båstads Kommun. (2018). Politik - Båstads Kommun. [online] Available at: http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/ [Accessed 13 May 2018].
Mikael Wiehe
Sv.wikipedia.org. (2018). Mikael Wiehe. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Wiehe [Accessed 13 May 2018].
Hoola Bandoola Band
Sv.wikipedia.org. (2018). Hoola Bandoola Band. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hoola_Bandoola_Band [Accessed 13 May 2018].
1970-talet
Sv.wikipedia.org. (2018). 1970-talet. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/1970-talet [Accessed 13 May 2018].
Industrikrisen i Sverige under 1970-talet
Sv.wikipedia.org. (2018). Industrikrisen i Sverige under 1970-talet. [online] Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Industrikrisen_i_Sverige_under_1970-talet [Accessed 20 May 2018].

Kort källkritik: Jag har valt att använda Wikipedia till fakta som är mer självklar och mindre kontroversiell, exempelvis Hoola Bandoola Bands bakgrund. När fakta varit mer kontroversiell har jag istället valt att använda NE eller officiella hemsidor för det de berör. Detta eftersom kontroversiella frågor kan leda till mer tendentiös information. Genom att då använda säkrare sidor än exempelvis Wikipedia säkerställer jag att information inte är tendentiös. Ett exempel på detta är Augusto Pinochets styre som enligt många är väldigt kontroversiellt. Här använde jag mig av NE.
Algot Henriksson <algot.henriksson.dc@gmail.com> 19 juli 2018


 

tillbaka