| | | | | |  
 
 
HUFVUDSTADSBLADET

I Expressen den 24 november påstår Ulf Hjertonsson, Sveriges ambassadör i Helsingfors, att jag om amerikanerna skulle ha sagt ”och så börjar de med att döda barnen, sedan dödar de kvinnorna och sedan dödar de männen och de sjuka och sist åldringarna”. Detta är en grov förvanskning av det jag verkligen sa. Jag talade om det moderna kriget och dess följder för civilbefolkningen. Jag började med att beskriva slaget vid Gettysburg i det amerikanska inbördeskriget och sa sedan: ”Detta var på den tiden när krig till största delen gick ut på att soldater från den ena sidan dödade soldater från den andra. Så är det ju inte längre. Nu är det i första hand de civila man vill åt; barn, kvinnor, gamla och sjuka. Det är deras mat- och vattenförsörjning, det är deras tak över huvudet, det är deras elektricitet, det är deras mediciner, sjukvård och överlevnadsmöjligheter som man strävar efter att slå ut. Den första terrorbombningen av civila i Europa utfördes under spanska inbördeskriget av tyska jaktbombare över den baskiska staden Guernica. Terrorn mot civila fortsatte under andra världskriget. I Vietnamkriget dog ungefär 2 000 000 sydvietnameser när USA bombade landsbygden för att försöka komma åt FNL gerillan. Detta var väl att märka i Sydvietnam som var USA: s allierade. Detta ska jämföras med de 55 000 döda amerikanska soldaterna. Enligt FN: s beräkningar har minst 500 000 irakiska barn dött till följd av den angloamerikanska blockaden. Också i konflikten mellan Israel och Palestina är det främst civila som drabbas. Och så kommer det också att bli i det krig som USA nu planerar mot Irak. Det är kvinnorna, barnen, de gamla och de sjuka som i första hand kommer att bli offren”.
Min slutsats är alltså att vi om inte annat så av humanitära skäl bör motsätta oss kriget mot Irak.
Att Ulf Hjertonsson så grovt felciterar mig kan antingen bero på att jag gjort honom så upprörd att han inte hört vad jag säger eller också på att han medvetet far med osanning. Oavsett vilket är det ytterligare ett tecken på att han är en dålig representant för Sverige och dess diplomatiska kår och borde byta jobb. Jag är tyvärr inte i den positionen att jag kan kräva att Ulf Hjertonsson avgår. Det är bara ett förslag i all välmening från min sida.


Mikael Wiehe. Malmö den 25 november 2002