Pressrelease till Mikael Wiehe i Sverige:  

Under februari månad 1984 uppträdde Mikael Wiehe & Co på ett tiotal orter i Jämtlands och Västernorrlands län tillsammans med ett trettiotal lokala körer. Initiativtagare till turnén var Staffan Lindroth, landstingets körkonsulent i Västernorrlands län och Rikskonserters regionskontor i Härnösand.

Körarrangemangen gjordes av Karl Fredrik Jehrlander i Östersund. Instuderingen av materialet gjordes av olika lokala körledare. Sammanlagt uppträdde Mikael Wiehe & Co med ungefär 700 körsångare inför en publik på över 15 000 personer. Avslutningskonserten, som också spelades in av radio och TV, gjordes i Sundsvalls sporthall med 450 sångare på scenen och med 2 000 personer i publiken. Vi hoppas att något av kvällens fantastiska stämning går fram på skivan.

Tack till:
Björn Engström, Peder Thörnblom, Rikskonsertens regionskontor i Härnösand – Eva Potter, Christer Rytterskog, Mats Wigardt, Kent Wiklund, alla körledare och körmedlemar och lokala arrangörer som gjorde turnén möjlig.

Körarrangemangen till sångerna finns utgivna på Wessmans Musikförlag 620 30 Slite