| | | | | |  
 
 
   
   Hedersdiplom från Bolivarianska Kulturinstitutet 2010
 

Hedersdiplom från Bolivarianska Kulturinstitutet