| | | | | |  
 
 
 
 
Jan Myrdalsällskapets Leninpris 2015
 

Jan Myrdalsällskapets styrelse beslutade 2015-01-11 att Jan Myrdals stora pris - Leninpriset för 2015 ska tilldelas musikern, textförfattaren och kompositören Mikael Wiehe med motiveringen: 
"I mer än 40 år har Mikael Wiehe från scen och barrikad förenat musik och politik. 
Hans konsekventa arbete mot imperialism, rasism och fascism, och rakryggade hållning mot maktens män och kvinnor, är ett föredöme för oss alla. Hans sånger om kämpande folk, orättvisor och om livet självt, som både en, två och tre generationer bär med sig, har förenat poesin med den stora uppgiften att förändra världen. Det har gett honom en framträdande plats i den moderna svenska musikhistorien och i allas våra hjärtan."  
 
Mikaels pressrelease:
 
Jan Myrdal är en av de författare som betytt mest för mig i mitt liv. Det är också Sven Lindqvist. Mattias Gardell var en av de första i Sverige att varna för det utbredda bruket av tortyr i "kriget mot terrorismen". Maj Wechselmann är svensk dokumentärfilms Grand Dame och Roy Andersson en av Sveriges internationellt mest kända regissörer. Maj Sjöwall och Jan Guillou tillhör våra mest lästa författare. Alla har de tilldelats Jan Mydal-sällskapets Stora pris. Tillsamman med Eija Hetekivi Olsson, Martin Schibbye, Jenny Wrangborg, Gabriela Pichler, och Kajsa Ekis Ekman bildar de en sorts kulturens kommandotrupper, ständigt inblandade i skärmytslingar med överhet och etablissemang.
Att Lars Diding, som står för fiolerna har gett det stora priset namn efter Lenin och det mindre namn efter Robespierre är naturligtvis en provokation! Och just provokationen är ju, som vi lärt oss av den senaste tidens fruktansvärda händelser i Frankrike, en omistlig del av demokratin och det öppna samhället.
Att ha tilldelats detta pris och att få tillhöra denna illustra skara är en evinnerlig ära!

 
 
Mikael Wiehe Malmö den12 januari 2015
 
 
 
"Om yttrandefrihetens dödgrävare". Mikaels tacktal den 18 april 2015
 
"Tolerans av intolerans" GP 25/3-15
 
 
 
Leninpriset 2015
 
Lenin och Mikael.
 
Leninpriset 2015
 
Mikael och Jan Myrdal
 
 

Tidigare pristagare:
 
2009:
Leninpriset till Mattias Gardell
2010:
Leninpriset till Roy Andersson
Robespierrepriset till Kajsa Ekis Ekman
2011:
Leninpriset till Maj Wechselmann
Robespierrepriset till Martin Schibbye
2012:
Leninpriset till Sven Lindqvist
Robespierrepriset till Jenny Wrangborg
2013:
Leninpriset till Maj Sjöwall
Robespierrepriset till Gabriela Pichler
2014:
Leninpriset till Jan Guillou
Robespierrepriset till Eija Hetekivi Olsson
2015:
Leninpriset till Mikael Wiehe
Robespierrepriset till Sara Beischer