Berget
 
Berget står vid havets strand
Berget står där högt och brant
Reser sej mot himmelen
nästan som ett monument

Stormar kommer, regnet slår
Blixtar ljungar, åskan går
Mörkret faller tungt som bly
Varje natt är månen ny

Berget står där berget står
sommar, vinter, höst och vår
Åren kommer, åren går
Berget står där berget står

Natten viker, dagen gryr
Sanden ryker, dammet yr
Solen bränner utan nåd
Djupa sprickor, öppna sår

Vintern kommer hård och kall
Köld och mörker överallt
Hagel piskar bergets topp
Isar sargar bergets kropp

Berget står där berget står…

Korpen kraxar högt i skyn
Grodor kväker djupt i dyn
Fåret bräker i sin skock
Vargen löper med sin flock

Harmagedon, Hubberts peak
Världen är sej ändå lik
Ankan plaskar i sin damm
Liten sjö har liten strand

Berget står där berget står…

Vindar vänder, tuppar gal
Nya tider, nya svar
Pendeln svänger, scenen vrids
Flöjlar snurrar hit och dit

Stjärnor faller, stjärnor föds
Mänskor skiljs och mänskor möts
Molnen kommer och ger sej av
mot nya segrar – och nederlag

Berget stå
r där berget står…

   Musiker/Sättningar:  

Mikael Wiehe: sång, ak.gitarr

Inspelad i Tornet i Trondheim av Åge Aleksandersen i januari 2010
Mixad i Decibel Studios i Stockholm av Ronny Lahti i januari 2010

Mastrad i Stockholm Mastering av Thomas Eberger i februari 2010