Did the banker take your house? English lyrics.
  Har banken ta’tt din villa
Jag började skriva sången under finanskrisen i början av 1990-talet och fick färdigt den under finanskrisen 2008. Den kan nog komma till användning igen… Teriantropi är när en människa starkt identifierar sig med ett djur.

Har banken ta’tt din villa
Har fogden ta’tt din bil
Har fattigdomen träffat dej
i hjärtat som en pil
Har livet fallit samman
Har drömmen gått i kras
Har du gett dom allt du hade
Fick du ingenting tillbaks
Har du inte nån att prata med
utom Fröken Ur
Har den du älskat gått ifrån dej
när pengarna tog slut

Är det nå’t du måste göra
Är det nåt du måste säg’
Har vargen i dej vaknat
Det är samma sak med mej

Ser du hur den sprider sej
girighetens pest
Hur alla sliter åt sej
hur alla vill ha mest
Ser du direktörerna
som snor åt sej vad de kan
hur dom stjäler och bedrar folk
och sen skyller på varann
Är du trött på att betala
dom rikas rofferi
bankernas förluster
ockrarnas profit

Är det nå’t du måste göra…

Fick din morsa dö på golvet
i en sjukhuskorridor
Får din farsa gå och lägga sej
på hemmet klockan två
Går dina ungar i en skola
som stinker av urin
medan staten ger miljarder
till svindlare och svin

Är det nå’t du måste göra…

Hatar du dom jävlarna
som köper upp och lägger ner
Vill du skära dom i bitar
och slå in dom i paket
Drömmer du om huvuden
som ligger i en korg
Vill du sätta upp en galge
på närmsta stora torg
Vägrar dom att lyssna
när du berättar vad du vet
Säger dom du ljuger
när du säger som det är

Är det nå’t du måste göra…


   Musiker/Sättningar:  

1. "Ta det tillbaka!":

Mikael Wiehe: sång, ak.gitarr

Inspelad i Tornet i Trondheim av
Åge Aleksandersen och i Father of Love studion
i Malmö av Truls Ström i januari 2010
Mixad i Decibel Studios i Stockholm
av Ronny Lahti i januari 2010
Mastrad i Stockholm
Mastering av Thomas Eberger i februari 2010

2. "Aldrig bli som ni, CD13":

Mikael Wiehe: sång, akustisk gitarr
Pelle Jernryd: elgitarr
Truls Ström: elgitarr
Pontus Snibb: kör

Inspelad i Tornet i Trondheim av Åge Aleksandersen och i Father of Love studion i Malmö
av Truls Ström i januari 2010
Mixad i Decibel Studios i Stockholm av
Ronny Lahti i januari 2010
Mastrad i Stockholm Mastering av
Thomas Eberger i februari 2010

3. "Vi låter oss inte besegras":

Mikael Wiehe: sång, akustisk gitarr

Inspelad live av Kristian Stråth i Kyrkan i Vaxholm, 21 september 2010
Mixad av Ronny Lahti i Hanssonic Studios i Stockholm, januari 2011 Mastrad av ?? i ?? i Stockhom

Mikael Wiehe

Did the banker take your house?

(English translation: Hannah Klang)

Did the banker take your villa
Did they also take your car?
Has poverty hit you,
like an arrow in the heart?
Has your life fallen apart?
Did your dream shatter to pieces?
Have you given them everything you had?
Did you get nothing back?
Do you have no one else to talk to
except for the speaking clock?
Has the one you loved left you
when the money ran up short?
Is there something you need to do?
Is there something you have to say?
Did they wake the wolf in you?
They woke the wolf in me!

Do you see how it spreads
the plague of greed?
How everyone takes what he can
how everyone wants more and more?
Do you see the managing directors
grabbing what they can
how they steal and deceive people
and then blame it on each other
Are you tired of paying
for the rich people’s robbery?
And the losses of the banks,
The loan sharks profits...

Is there something you need to do?
Is there something you have to say?
Did they wake the wolf in you?
They woke the wolf in me!

Did your mom die on the floor
in a hospital corridor?
Does your dad have to go to bed
at the home at two o'clock?
Do your kids go to a school
which stinks of urine
while the state gives billions
to the swindlers and the swines?

Is there something you need to do?
Is there something you have to say?
Did they wake the wolf in you?
They woke the wolf in me!

Do you hate those bastards
who purchase just to sell?
Do you want to cut them into pieces
and wrap them up in small parcels
Are you dreaming of heads
lying in a basket?
Would you put up a gallows in
the nearest largest square?
Do they refuse to listen
when you tell them what you know?
Are they calling you a liar
when you tell it as it is?

Is there something you need to do?
Is there something you have to say?
Did they wake the wolf in you?

They woke the wolf in me!