Lars Forssell
 
Efter min mors död 1994 när jag läste igenom några av hennes efterlämnade böcker förstod jag till fullo Lars Forssells storhet och hans roll som föregångare till den generation jag tillhör.

Det visste jag inte om Lars Forssell
att han hade va’tt på vartenda ställe
innan jag ens börjat leta
Att han hade genomskådat allt
och skrivit om det i spalt efter spalt
allt som jag ville veta
Att han hade sagt vartenda ord
om krig och våld och förtryck på vår jord
Ja, allt som man kunde önska
Och att han hade ropat högt och starkt
mot svält och mot nöd och mot pengars makt
Och att allt hade fallit i glömska

Ja, det finns så mycket man inte vet
För sanningen hålls som en hemlighet
som bara ett fåtal får höra
Och somligt har sjunkit i tidens ström
Och somligt har bli’tt medvetet undangömt
för att inte sticka och störa
Så den som vill veta får leta själv
och ropa högt som Lars Forssell
och hoppas och längta och önska
Och mana till motstånd och egga till kamp
och tala för det som är riktigt och sant
fastän allting kan falla i glömska


   Musiker/Sättningar:  

"Aldrig bli som ni, CD13":

Mikael Wiehe: sång, akustisk gitarr  
Hans Dyvik: trumpet
Tommy Knutsson: valthorn
Pål Svenre: blåsarrangemang 

Inspelad i Unit 7 i Stockholm av Pål Svenre  
och i Nord Studios i Stockholm av Leif Allansson, hösten 2003
Mixad i Shortlist Analogue i Stockholm  av
Alar Suurna, december 2003

Mikael Wiehe