tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
| | | | | |  
 
     
       


Om USA & tortyren:
 

       
Tortyrutredare: Jag blir alltmer ursinnig

Bakom ”The torture report” ligger en genomgång av 140 000 dokument, främst från CIA, om övergrepp och tortyr utförda av amerikanska styrkor. DN har mött författaren Larry Siems som är i Stockholm för att berätta om sin bok.
Framför allt tre saker överraskade, säger Larry Siems om det arbete som tog honom närmare två år: I vilken grad tortyren var medveten och överlagd. Att så många tjänste­män vägrade. Och de torterades egna, oerhörda berättelser.
 
Det är skakande läsning om medveten tortyr i lagens namn.

 
Amerikanen Siems är journalist och författare, aktiv i amerikanska Pen och i människorättsorganisationen ACLU. För den började han år 2009 sammanställa de 140 000 dokument från främst CIA och de amerikanska försvars- och justitiedepartementen som offentliggjorts i de rättsprocesser som ACLU driver. Mycket är sekretessbelagt, inklusive den promemoria där dåvarande president Bush gav CIA tillåtelse att öppna och driva hemliga fängelser.
Larry Siems talar länge om följderna av USA:s ”förbättrade förhörstekniker”.
 
– Tortyr handlar om avhumanisering. Bara då blir den möjlig. Den mörka sidan av allt detta är hur systematisk och omfattande den var, och alla de fruktansvärda, personliga historier som finns där. Hur man satte sig över lagen och medvetet gjorde den luddig.
Dessutom fungerar metoden inte, och tortyren förstör de fortsatta rättsprocesserna, något som märks i de pågående rättegångarna i Guantánamo, som DN har rapporterat om.
Det positiva, fortsätter Siems, är alla de tjänstemän som gjorde motstånd, något han tror att få amerikaner känner till.
– En fråga jag ställde mig var om jag skulle kunna göra samma sak i en pressad situation. Men när man ser många tjänstemän här förstår man att nej – man måste inte lyda order.
 
De grövsta övergreppen begicks mellan 2001 och 2004, då bilderna från Abu Ghraib-fängelset i Irak publicerades. CIA lade stor kraft på att i detalj planera och dokumentera tortyr och förnedring i skrift och på film – därefter på att dölja den.
 
– Perverst, ja. Men av något skäl dokumenteras tortyr nästan alltid. Samma sak skedde i Egypten under den arabiska våren.
Larry Siems förklarar att han är en i grund och botten optimistisk människa, men att något har förändrats:
– Sedan en tid har jag mardrömmar.
 
Och, säger han – och får något sorgset i rösten – medan han under själva arbetet många gånger såg något positivt i alla berättelser, har and­ra känslor under slutarbetet med rapporten förstärkts:
– Jag har blivit alltmer ursinnig. Detta finns, detta är öppet, detta vet vi – ändå händer ingenting, och ingen ställs till svars. Tortyren kommer att följa oss länge. Och vi måste fråga oss – ännu mer än vad som egentligen hände i de hemliga fängelserna – vilket land vi vill vara.

Sanna Torén Björling, Dagens Nyheter, 10 maj 2012


USA organiserade terrorn i Irak

Wikileaks publicering av 400 000 hemliga militära rapporter från kriget i Irak väckte berättigat uppseende. Ändå avslöjar dessa dokument endast en begränsad del av ockupanternas krigsförbrytelser, konstaterade Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal, på IrakSolidaritets seminarium på ABF-huset i Stockholm 23 oktober 2010.

En sak som särskilt upprörde i Wikileaks dokumentation var ordern till USA:s soldater att inte utreda övergrepp i form av tortyr och mord begångna av irakisk polis. Och det är förvisso riktigt att USA som ockupationsmakt enligt folkrätten har ett ansvar att skydda befolkningen.

Men verkligheten är än värre: Pentagon är inte bara passiv åskådare utan i själva verket organisatör bakom den omfattande terrorn.

Vad som i media framställts som sekteristiskt våld, och som tjänat som en legitimation av fortsatt ockupation, är i huvudsak initierat, organiserat och styrt av USA-administrationen.

Redan 2004 öronmärktes tre miljarder dollar i Pentagons budget för att skapa paramilitära styrkor i Irak. Newsweek skrev om det då och hänvisade till tidigare exempel på så kallad outsourcad terrorism som Operation Phoenix i Vietnam och Salvador Option i Centralamerika och Colombia.

Flera av organisatörerna bakom dessa smutsiga krig med dödsskvadroner rekryterades till Irak. Såväl John Negroponte, ambassadör i Honduras 1981-85, som general James Steel och Steven Castel sändes dit.

I inrikesdepartementet i Bagdad inrättade sig USA-rådgivarna på åttonde våningen. På sjunde våningen byggdes tortyrcentret upp. Exilirakiska miliser som kom i släptåg på invasionsstyrkorna, bland annat de så kallade Badrbrigaderna och Chalabis milis, integrerades i den irakiska polisens kommandoenheter.

UNAMI, FN:s mission i Irak, rapporterade om att människor kidnappades på gatan av män i polisbilar, uniformer och skottsäkra västar för att sedan hittas torterade och dödade med ett skott genom huvudet. Ofta med tecken på att ha utsatts för den särskilda borrmaskinstortyr som utvecklats i inrikesdepartementet.

Dessa speciella kommandon passerade fritt genom ockupantens otaliga checkpoints. De rekryterades, finansierades, tränades, beväpnades och försågs med högteknologisk sambandsutrustning av amerikanerna.

Avsikten med det smutsiga kriget är inte i första hand att nå motståndsrörelsen, vilket har visat sig svårt. Terrorn riktar sig mot civilbefolkningen för att göra folkets liv så outhärdligt att de inte orkar stödja motståndet.

Syftet är att skära av förbindelsen mellan befolkning och motståndsrörelse. När människor hittas på gatan, torterade och med borrhål i huvudet, är budskapet: Se vad som händer om ni stödjer motståndet!

Även de brittiska ockupationsstyrkorna har bevisligen ägnat sig åt terrorism, som de två brittiska SAS-agenter som 2005 greps i Basra med bilen full av sprängmedel och som sedan med militärt våld fritogs ur fängelset av britterna.
Officiellt har kriget i Irak förklarats avslutat av Obama, men kvar finns 50 000 amerikanska ockupationssoldater, 80 000 privata legoknektar, gigantiska baser som byggs ut och utrustas med drönare. Kvar finns också mordmaskinen The Dirty Brigade som fortsätter sitt hemliga krig utom räckhåll för media.

Ulf Bjerén, IrakSolidaritet nr 5, november 2010


Vårdpersonal deltog i tortyr


Amerikansk medicinsktutbildad personal har deltagit när CIA torterat misstänkta terrorister, fastslår Internationella Rödakorskommittén (ICRC) i en rapport som blivit officiell efter att ha läckt till medierna. Personalen övervakade och deltog ibland aktivt vid vattentortyr av terrormisstänkta.

TT AFP, 8 april 2009

 

Rumsfeld utpekad för fångövergrepp


Den dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld bär ansvaret för de brutala förhörsmetoder som använts på fånglägret i Guantánamo och som senare kom att leda till än värre övergrepp i Abu Ghraig-fängelset i Irak.
Det hävdar den amerikanska senatens försvarsutskott i en nyutkommen rapport.

Rumsfeld, som var försvarsminister i president George W Bushs administration mellan 2001 och 2006, har länge anklagats av människorättsorganisationer för att ligga bakom de ifrågasatta förhörsmetoder som bland andra Guantanamofångar utsatts för.
Det handlar till exempel om att beröva intagna mat och sömn, om sexuell förnedring och om att hetsa hundar mot fångar som ska förhöras. Såväl före detta fångar som människorättorganisationer har försökt stämma Rumsfeld för krigsbrott och delaktighet i tortyr; hittills utan att lyckas.

Amerikanska politiker och höga militärer har hela tiden hävdat att de inte känt till de fall av övergrepp som ägt rum. Men ett enigt försvarsutskott, där bland andra republikanernas presidentkandidat John McCain är medlem, fastslår i rapporten att övergreppen var förankrade på högsta nivå.
"Övergreppen mot fångar i amerikanskt förvar kan inte tillskrivas några få 'rötägg' som handlat på eget bevåg", heter det i rapporten, som är hemligstämplad i sin helhet. Ett utdrag ur sammanfattningen publicerades dock i amerikanska medier på fredagen. Dokumentet visar att Rumsfeld i december 2002 gav order om att de hårda förhörsmetoderna skulle användas i Guantánamofängelset. Senare drog han tillbaka ordern men då var hållningen redan etablerad, vilket ledde till tortyr av amerikanska krigsfångar i både Irak och Afghanistan.
- Denna hållning var felaktigt och bör aldrig upprepas, säger John McCain till Washington Post.
Donald Rumsfeld säger via sin talesman Keith Urbhan att uppgifterna i rapporten är "ogrundade" och "politiskt motiverade".

Erik Ohlsson, Dagens Nyheter, den 13 december 2008

Advokater för tortyr


I mars 2008 lade George W Bush in sitt veto mot en ny lag som skulle tvingat Förenta staterna att följa det internationella tortyrförbudet. "Vi behöver vara försäkrade om att vår underrättelse-personal har de verktyg de behöver för att stoppa terroristerna", förklarade Bush. Handlingen belyser den centrala roll tortyr kommit att få i Bushadministrationens globala krig mot terror. Tortyr auktoriserades genom Bushs exekutiva order, sanktionerades av regimens juridiska expertis, beordrades av det nationella säkerhetsrådet, reglerades i myndighetsdokument och verkställdes på orter i Förenta staternas globala fängelsearkipelag, varav Guantánamo är den mest kända.

Tortyr är ingen ny amerikansk praktik. Den amerikanska revolutionen bröt med den koloniala rättsordningen och införde tortyrförbud i ett par tillägg till konstitutionen. Detta rättsskydd gällde dock endast vita medborgare, inte svarta, indianer eller kinesiska tvångsarbetare. Även efter svartas rätt till (andra klassens) medborgarskap 1871 praktiserades tortyr mot misstänkta svarta brottslingar, både som legal (i vissa delstater) och extralegal praktik (lynchningar). Tortyr förekom under koloniala erövringskrig (Indiankrigen, Filippinerna, Vietnam), praktiserades av polismyndigheter mot invånare med låg status (svarta, latinos, uteliggare, missbrukare) och var en viktig del av amerikanska biståndsprogram under kalla kriget, då cia och Pentagon utbildade cirka en miljon poliser och militärer från 47 allierade regimer i tredje världen i förhörsteknisk kompetens - inklusive fördelarna med elektrotortyr och andra spårlösa tortyrmetoder.

Den tortyr som utvecklats under kriget mot terror skiljer sig dock från det historiska bruket av tortyr i ett viktigt avseende: tidigare utfördes tortyr i det fördolda, utan den federala regimens officiella sanktion. I dag praktiseras tortyr öppet och legitimeras i offentliga tal av en regim som gått så långt att man i bilaterala avtal med världens stater vill försäkra sig om att personer som torterar på uppdrag av amerikanska myndigheter inte ska kunna utlämnas till Internationella brottmålsdom-stolen i Haag om åtal väcks för brott mot mänskligheten.

Hur kunde tortyr återkomma som juridiskt sanktionerad praktik i en demokrati som Förenta staterna?

En nyckelroll innehas av Bushadministrationens jurister som använde sin kompetens för att skapa det legala rum som gjorde tortyrens återkomst möjlig. Av särskild betydelse blev de juridiska underlag som togs fram av Vita husets chefjurist Alberto Gonzales, justitieminister John Ashcroft, biträdande justitieminister John Yoo, försvarsdepartementets chefsjurist William J Haynes II, justitiedepartementets chefsjurist Jay S Bybee och hans efterträdare Stephen G Bradbury. Deras roll kan liknas vid "maffiaadvokater" som tror att deras uppdrag är att vränga lagen så att deras klienter ska komma undan vadhelst de vill göra utan straffrättslig påföljd.

Det är uppenbart att myndighetsjuristerna insåg att de förhörstekniker Bushadministrationen införde stred mot tortyrförbuden i amerikansk lag och folkrättslig standard. Därav råden till Bush att åsidosätta eller omtolka den amerikanska konstitutionen och ingångna internationella avtal. Exempelvis skrev Gonzales ett hemligstämplat memorandum den 25 januari 2002 där han rådde president Bush att upphäva Genèvekonventionernas "obsoleta regelverk" för att ge amerikansk förhörspersonal nödvändig "flexibilitet" i "förhör av fiendefångar" samtidigt som det "avsevärt reducerar risken för åtal för krigsförbrytelser". Den 7 febru-ari 2002 fastslog Bush i en exekutiv order att "ingen av Genèvekonventionens bestämmelser kan tillämpas på vår konflikt med al-Qaida i Afghanistan eller någon annanstans i världen".

För en inblick i myndighetsjuristernas arbete kan vi syna två viktiga juridiska underlag, framtagna av John Bybee och John Yoo på presidentens fråga om hur de förhör som bedrevs vid Guantánamo och andra fängelser förhöll sig till tortyrförbuden i amerikansk och internationell rätt. I sitt betänkande den 1 augusti 2002 förklarade Bybee att tortyrförbuden i amerikansk lag bör blockeras "därför att ett vidmakthållande av denna lag skulle innebära en otillbörlig begränsning av presidentens befogenheter att föra krig", ty som "överbefälhavare har presidenten ett konstitutionellt mandat att beordra förhör av fiendekrigare". För att kringgå Förenta nationernas tortyrkonvention (som efter amerikanskt antagande 1994 också gäller som landets lag) utgick Bybee från enskilda termer i lagtexten. Enligt Artikel 1 i fn:s tortyrkonvention betecknar "begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon...för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse..." Bybee tog fasta på begreppen allvarlig smärta som medvetet tillfogas någon. I en federal förordning som anger när en hälsoförsäkring kan falla ut fann Bybee att så kan ske vid "livshotande organkollaps" och att ett symptom på detta var just "allvarlig smärta". Härav drog Bybee slutsatsen att den federala definitionen av "allvarlig smärta" var livshotande organkollaps, varför varje smärta som inte resulterade i livshotande organkollaps inte kunde betraktas som "allvarlig" och därmed inte som "tortyr". Dessutom krävdes att den "medvetna" avsikten var att tillfoga en sådan smärta. Om avsikten i stället var att besegra terrorister kan handlingen därför inte klassificeras som tortyr.

Vita husets oro att åtalas för tortyr låg bakom det hemligstämplade betänkande som formulerades av John Yoo den 14 mars 2003. På åttio tättskrivna sidor undersökte Yoo varje möjlig lag som stipulerar tortyrförbud. Yoo inledde med den amerikanska konstitutionen vars femte och åttonde tillägg bland annat förbjuder tortyr. Hans bedömning var att konstitutionen inte gäller då förhören sker i fängelser utanför Förenta staternas territorium. I fråga om det åttonde tillägget som förbjuder "grymma och ovanliga straff", hävdade Yoo att ett straff per definition är rättslig påföljd. Här handlade det om fångar som inte fått sin sak prövad av domstol. "Det åttonde tillägget kan således inte appliceras på dessa individer som inte har straffats som en del av en rättsprocess" och vars fängslande "inte involverar någon juridisk dom".

Yoo gav därefter detaljerade råd om hur förhörspersonal kan undgå att dömas för specifika brott som grov misshandel, stympning, mord (använd spårlösa metoder, skär inte av öron, döda inte med avsikt) innan han tog sig an krigsbrott och tortyr under internationell lag. Yoo hävdade presidentens "rätt" att upphäva tidigare antagna konventioner och anförde att "varje presidentbeslut att beordra förhörsmetoder som är oförenliga med Förenta nationernas tortyrkonvention i sig innebär ett upphävande eller avslutande av dessa klausuler i avtalet". Logiken är påfallande praktisk: lagen gäller tills den överträtts, då den per definition inte längre råder.

Yoo bedömde också risken för åtal vid Internationella brottmålsdomstolen som minimal. Förvisso förbjuder Romstadgan, som reglerar domstolens arbete, tortyr av civilpersoner (artikel 7) och fientlig militär (artikel 8), men terrorister är varken civila eller soldater utan "illegala kombattanter", varför de inte omfattas av lagen. Tortyren kan inte heller räknas som krigsbrott, eftersom krigsförbrytelser endast kan begås mot personer som beskyddas av Genèvekonventionerna - som presidenten upphävt. Om åtal likväl väcks lade Yoo upp ett försvar byggt på nödrätt och rätten till självförsvar. Nödrätt anförs vid val mellan onda ting och passade enligt Yoo "särskilt väl" in i detta fall, då "det räcker att den som begår brott tror att han eller hon därmed avvärjt ett värre brott". Yoo vidgick att en domare kan underkänna logiken med hänvisning till Tortyrkonventionens andra artikel som anger att "inga som helst särskilda omständigheter, vare sig krigstillstånd eller krigshot, inre politisk instabilitet eller annan allmän nödsituation får anföras för att rättfärdiga tortyr", men tänkte sig att ingen domare kan neka Förenta staterna rätten till självförsvar. Här betonade Yoo krigsrättens proportionalitetsprincip: man får inte svara med mera våld än det förestående hotet bär med sig. Att tortera en person för att rädda livet på många var därför lagligt. Av detta följde Yoos slutsats: "Om en försvarsanställd skulle skada en fiendekombattant under ett förhör på ett sådant sätt att det otvivelaktigt bröt mot ett brottsförbud skulle han ha gjort så för att avvärja framtida attacker mot Förenta staterna".

Juristernas underlag användes för att ta fram generella regelverk för de förhörsregimer som etablerades och detaljerade tortyranvisningar rörande speciella fångar. Däribland Khaled Sheikh Mohammad som enligt cia utsattes för en intensiv period av "tuffa förhörstekniker", bland annat upprepad skendränkning, innan han till slut "erkände allt". I en intervju för abc News i april 2008 tillförde Bush en avslöjande detalj: Condoleezza Rice, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, John Ashcroft och cia-direktören George Tenet hade godkänt exakt hur Mohammad skulle förhöras; vilka tekniker, i vilka kombinationer, hur många gånger. Bush hade inte haft något att invända, inte heller sedan han fått veta att förhörsmetoderna inkluderade waterboarding. "Vi hade juridiska betänkanden som lät oss göra så", förklarade Bush. "Och nej, vi hade inga svårigheter alls att få reda på vad Khaled Sheikh Mohammad visste".

Militären tillhörde de som starkast motsatte sig tortyrens återinförande, inte minst med motiveringen att ett upphävande av Genèvekonventionerna kunde inverka menligt på behandlingen av tillfångatagna amerikanska soldater. Då förhörsreglementet Detainee Interrogations in the Global War on Terror - som stadfäste spårlösa tortyrmetoder, sexuell förnedring och attackhundar - gick ut på intern remiss år 2004 invände generalmajor Jack L Rives att "flera av de mer extrema förhörsteknikerna" uppenbart "bryter mot civil och militär brottslagstiftning", vilket medför "risk att förhörspersonal och befäl blir åtalade".
Rives oro delades av Vita huset. Likt juntan i Argentina som antog lagar som gav amnesti åt dem som beordrade och deltog i kidnappningar, avrättningar och tortyr av politiska motståndare under "det smutsiga kriget" 1976-1983, antog Bushadministrationen två lagar, American Service Member's Protection Act (2002) och Military Commissons Act (2006), tänkta som skydd mot framtida åtal. Legaliseringen av tortyr sammanföll i tid med etableringen av Internationella brottmålsdomstolen i Haag, världens första permanenta internationella domstol för krigsförbrytelser, som invigdes 1 juli 2002. I Romstadgan fastställdes domstolens mandat att kunna ställa presidenter, regeringsmedlemmar och militärbefäl inför rätta för brott mot mänskligheten, en brottskategori som enligt Artikel 7 och 8 innefattar tortyr.

Romstadgan undertecknades av Förenta staterna 1998, när Bill Clinton fortfarande var president, men hann aldrig ratificeras av kongressen. Myndighetsjuristerna rådde sedan George W Bush att "dra tillbaka" undertecknandet och i stället stadfästa American Service Member's Protection Act, som kungör att "Förenta staterna inte erkänner Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över amerikaner". Av lagens förtext framgår motivet: "Förutom att medlemmar i Förenta staternas krigsmakt riskerar åtal skapar Romstadgan en risk att presidenten och andra valda och utnämnda ledande medlemmar i Förenta staternas regering kan bli åtalade av Internationella brottmålsdomstolen". Lagen stannar inte vid att förkunna amerikansk immunitet mot åtal för krigsförbrytelser. Den "auktoriserar presidenten att använda alla nödvändiga medel" för att "befria varje [amerikan] som arresterats eller fängslats av, eller på uppdrag eller begäran av, Internationella brottmålsdomstolen". Lagen anger också att Förenta staterna, oavsett tidigare avtal, inte är förpliktigad att militärt bistå ett land som ratificerat Romstadgan.
Världens stater fick sedan ett maffia-liknande anbud: vi beskyddar er och ni anmäler oss inte för rättsväsendet. På denna grund erbjuder nu Förenta staterna bilaterala Artikel 98-avtal, i vilket beskydd utlovas den stat som utfäster sig att aldrig utlämna en amerikan misstänkt för krigsförbrytelser till Internationella brottmålsdomstolen. "Vårt mål", sade biträdande utrikesminister John Bolton, "är att teckna Artikel 98-avtal med varje land i världen".

I Military Commissions Act of 2006 stipuleras att "ingen [fiendekombattant] ska kunna hänvisa till Genèvekonventionerna som basis för sina rättigheter" i ett brottmål. I det tal då lagen presenterades avslöjade Bush att cia auktoriserats att nyttja "alternativa" förhörsmetoder. Samtidigt som han bedyrade att metoderna var "lagliga" uppgav Bush att Genèvekonventionernas tortyrförbud var "vaga och odefinierade" och därför kan "tolkas olika av amerikanska eller utländska domare. Vissa tror att vår militär och den säkerhetstjänstpersonal som är involverad i att tillfångata och utfråga terrorister nu löper risk att åtalas för brott mot krigets lagar - bara för att de gör sitt jobb på ett ordentligt och professionellt sätt. Det är oacceptabelt!" Därför behövs Military Commission Act. "De män och kvinnor som beskyddar oss ska inte behöva frukta att bli stämda av terrorister bara för att de sköter sina jobb".

I all väsentlighet pågår nu en kamp om den globala rättsordningens framtid. 106 stater har ratificerat Romstadgan. 100 stater har ingått Artikel 98- avtal med Förenta staterna. Bushadministrationens legalisering av tortyr och dess deklarerade beredskap att med militärt våld frita misstänkta krigsförbrytare utgör en utmaning som måste bemötas om inte Internationella brottmålsdomstolen ska förlora sin legitimitet.

Det går att reaktivera rätten och lagföra krigsförbrytare även om de kommer ur de mäktigas led. Det visar utvecklingen i Argentina, där amnestilagarna hävdes 2003. I detta fall måste man inte invänta att de amerikanska amnestilagarna rivs upp. Det räcker om de inte accepteras och åtal väcks mot George W Bush, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, George Tenet, John Bybee, John Yoo och övriga identifierade personer som på skälig grund kan misstänktas för brott mot mänskligheten. Åtal kan väckas av berörd stat som ratificerat Romstadgan eller fn:s tortyrkonvention. Däribland Sverige. "Att bekämpa tortyr är en uttalad prioritering", förklarade regeringen 2008. "Alla länder är skyldiga att följa det ovillkorliga förbudet mot alla former av tortyr och misshandel - detta förbud kan i dag anses utgöra en folkrättslig förpliktelse som stater inte kan avtala bort". Den svenske medborgaren Mehdi Ghezali hölls illegalt frihetsberövad i 930 dagar på Guantánamo där han också torterades. Kommer regeringen leva upp till sina ord och låta Sverige gå till historien som första land att väcka åtal mot de ansvariga? Eller avser regeringen bekräfta bilden av Sverige som eftergiftspolitikens land?

Mattias Gardell, Arena nr 4, 2008.

Delaktighet i tortyr


Första gången läkaren Steven Miles såg tortyrbilderna från Abu Ghraib dök frågan upp: Var fanns läkarna? I sin bok "Oath Betrayed" svarar han med en allvarlig anklagelseakt mot amerikanska militär läkare och regeringen Bush.

- Alla amerikanska militärläkare får med sig ett kort med ett sammandrag av Genèvekonventionerna om behandling av krigsfångar. De svär en ed att alltid skydda och värna alla dem de har ansvar för. Var fanns läkarna när fångarna i Abu Ghraib torterades? frågar sig Steven Miles.

Tillsammans med en amerikansk människorättsorganisation begärde han ut tiotusentals sidor dokument, och i materialet fick han frågan besvarad. Läkare och övrig sjukvårdspersonal fanns där, inte bara i Abu Ghraib, utan en rad andra fängelser och läger runt om i Irak, i Bagrambasen och läger och arrestlokaler i Afghanistan, i Guantánamo. De bevittnade tortyr utan att ingripa, eller rent av deltog i den, gav de som torterade råd för att undvika att offren avled (inte alltid framgångsrikt), vidarebefordrade uppgifter om fångars psykiska och fysiska svagheter.

Med några få undantag rapporterade de inte vidare, anmälde inte, protesterade inte. Tvärtom bidrog många aktivt till att mörklägga genom att undanhålla eller förfalska dödsattester, obduktionsprotokoll och journaler, eller helt enkelt underlåta att upprätta dem.

I några fall, tillsammans med psykologer, var de med och utvecklade teknik och strategi för tortyr. Det fanns, framför allt i Guantánamo, grupper med förhörsledare, medicinsk personal och psykologer, så kallade bisquits, som skräddarsydde tortyr av enskilda fångar.
Steven Miles har kommit till IRCT (Internationella rådet för rehabilitering av tortyroffer) i Köpenhamn, under en paus i en intensiv föreläsningsturné i Europa. IRCT samlar närmare 140 rehabiliteringskliniker runt om i världen. En av dem håller till i våningarna under oss.

- Det är ett sorgligt faktum, men det är fler läkare, annan medicinsk personal och psykologer som på ett eller annat sätt medverkar i tortyr än som ägnar sig åt att lappa ihop dess offer. Tortyr utövas av minst hundra länder i världen i dag. I kriget mot terrorn har USA blivit ett av dessa. Före den 11 september 2001 kunde vi visserligen stödja tortyr i en del andra länder, men försvarsmakten utövade den inte själv. Vi var i stället drivande för att få en internationell lagstiftning mot "tortyr eller annan grym, inhuman eller förnedrande behandling" av krigsfångar till exempel.
Konventionen mot tortyr skrevs under av president Reagan.

Syftet med "Oath Betrayed" var att blottlägga den militära sjukvårdspersonalens agerande. Miles tvekar inte att nämna ansvariga, låga som höga, vid namn. Jag funderar under läsningen hur det kan kännas att se sina handlingar beskrivna i ett så avvikande och obarmhärtigt ljus, helt annorlunda än de förmodligen upplevde det när saker ägde rum. Från de anklagade har inget hörts.

Slog inga läkare larm?

- Det fanns mig veterligen några stycken, och de lyckades hindra övergrepp i ett par fall. Särskilt i ett fall i Guantánamo, men den läkaren förflyttades genast. Det intressanta är att dessa "angivare" aldrig drabbades av sanktioner eller bestraffningar, de bara åkte ut, helt diskret. Jag kan inte låta bli att jämföra med läkarkolleger i Egypten, i Turkiet eller Centralamerika, kolleger som protesterar eller arbetar mot tortyr och löper enorma risker, till exempel att själva torteras eller bara försvinna. Ingen amerikansk militär riskerade något i närheten av detta.

Varken den läkarorganisation som organiserar nästan alla militära läkare eller den myndighet som utfärdar läkarlegitimationer har agerat efter Miles avslöjanden. Ingen har förlorat sin legitimation.

- De säger att de saknar resurser att utreda. De kunde ju begära en oberoende utredning, vilket under alla omständigheter vore det bästa, men det har de inte gjort.

Vilket fall har berört dig mest?

- Behandlingen av en irakier vid namn Mahoush sticker ut. Han var hög officer under Saddam, men inställde sig själv hos en av våra enheter i norra Irak. Vi misshandlade honom i två veckor. Han fick otaliga frakturer, bland annat bröts sex revben, och han fick många blödningar. Till sist stoppade vi ner honom i en sovsäck med huvudet först och surrade en sju meter lång elkabel runt sovsäcken. En läkare var närvarande när detta skedde utan att ingripa. Sedan satte sig en CIA-agent på honom och han kvävdes inne i sovsäcken.
Då tillkallades en annan läkare. Hon skrev att Mahoush dog av en hjärtattack under förhör. Men en lekmannaundersökning och obduktionsprotokollet beskriver utförligt alla skador.

Steven Miles använder genomgående "vi" när han återberättar vad militären och dess sjukvårdspersonal uträttat i kriget mot terrorismen.

- Den stora utmaningen för historiker är nu att ta reda på hur detta kunde ske. Det var inga enskilda händelser. Det var ett systemskifte som avsiktligt genomfördes av framför allt dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld, vicepresident Dick Cheney, några höga generaler och tjänstemän i försvarsdepartementet. Strax efter 11 september-attacken tillsatte Rumsfeld en kommitté med uppdrag att ta fram "kraftfullare förhörsmetoder". Den kom fram till att tortyr inte lönar sig. Och det är helt rätt. All modern forskning visar att information framtvingad med våld eller hot om våld är värdelös. Det som kommer fram är oftast det torterarna vill höra, ofta är det fel och leder till ödesdigra beslut.

- Det finns en uppfattning, uppbackad av massor med filmer och tv-serier som "24", att det går att hitta den som sitter inne med den avgörande informationen. Och sedan tvinga den ur honom med tortyr. Problemet är att du aldrig vet om den du torterar verkligen har den informationen. Där är ­filmerna så förljugna, säger Steven Miles.

- Forskningen visar i stället att andra förhörsmetoder, till exempel de som bygger på förtroende, i det långa loppet ger bättre resultat.

- Tortyr skapar dessutom ett motvåld, försämrar vårt rykte, förtroendet och säkerheten för våra trupper. Abu Ghraib innebar att vi missade en chans att bidra till byggandet av ett civilt samhälle i Irak. Vår popularitet föll totalt från ena dagen till den andra. Före Abu Ghraib fick vi tillbaka tillfångatagna amerikanska soldater i livet. Efteråt har vi inte fått en enda.

Rumsfeld lyssnade inte på vad hans kommitté föreslog, utan gick sin egen väg. Detta gick hand i hand med beslutet att Genèvekonventionerna inte gäller fångar i kriget mot terrorn och att kalla dem illegal combatants. Visserligen uppmanas våra trupper ändå att behandla fångar humant, med den lilla haken att undantag kan göras när det är "militärt nödvändigt". I paketet ingick också att på egen hand begränsa definitionen av tortyr, vilket visar sig när administrationen hävdar att waterboarding - framkallande av drunknings panik - inte är tortyr.

- Vad USA har åstadkommit är att undergräva sextio års arbete med att bygga upp en internationell lagstiftning mot brott mot mänskligheten.

Amerikanska försvarsdepartementet har kraftfullt tillbakavisat Miles påståenden om den militära läkarkårens roll i utövandet av tortyr, men har avstått från att gå in på detaljer. En talesman där säger: "Vi anser inte att denna användning av materialet är i enlighet med andan i lagen om rätt till information."

Peder Carlquist, Dagens Nyheter 12 april 2008.

Israel torterar fångar


Sedan 1999 är tortyr förbjudet i israeliska fängelser. Men enligt en färsk rapport från de israeliska människorättsorganisationerna B’Tselem och Centret för individens rättigheter är förbudet blott en papperstiger. Rapporten, som baseras på vittnesmål från 73 palestinska fångar som satt fängslade mellan juli 2005 och januari 2006, visar att den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet regelmässigt utsatt fångarna för såväl fysisk som psykisk tortyr, skriver The Independent. En av de intervjuade, en 29-årig man, berättar hur han brukade förhöras i vad fångarna kallade "bananposititionen". Den innebar att han lades med ryggen mot en bänk varpå händer och fötter hakades fast i varandra med hand- och fotfängsel under bänken. – Sättet kroppen sträcktes ut på var olidligt. Sedan lyfte förhörsledarna upp bänken och släppte den rakt ner. Jag förlorade medvetandet, berättar han. Israels justititeministern hävdar att förhörsmetoderna håller sig inom lagens råmärken.

Arbetaren nr 19, maj 2007. utrikes@arbetaren.se

CIA-utskottet kritiserar Sverige


EU-parlamentets tillfälliga CIA-utskott (TDIP) riktade i måndags hård kritik mot Sverige i sitt första beslut kring Europaparlamentets utredning och ståndpunkt om CIA:s användning av europeiska länder för hemliga transporter och illegal internering av fångar. Utskottet slår fast att Sveriges agerande i samband med bortförandet av de två egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, från Bromma flygplats i Stockholm i december 2001, både strider mot svensk lag och mot FN-konventionen mot tortyr.

– Det är bra att EU-parlamentet kritiserar Sverige så hårt. Bortförandena av Ahmed Agiza och Mohammed Alzery var rena kidnappningar som utfördes av CIA med stöd från vår egen regering, säger Jens Holm, EU-parlamentariker (v) och ledamot i CIA-utskottet i ett pressmeddelande.

I rapporten från utskottet konstateras att 1254 illegala CIA-flygningar har skett i Europa. Dessutom konstateras att Agiza och Alzery mellanlandade i minst tio europeiska länder under bortförandet.

– Jag förväntar mig att regeringen klargör att de inte kommer att förlita sig på så kallade diplomatiska garantier. Personer ska inte kunna utvisas till länder där de riskerar att utsättas för tortyr eller annan grym behandling, säger Jens Holm i pressmeddelandet.

Han kräver att regeringen agerar snabbt och kraftfullt för att verka för mänskliga rättigheter.

– Regeringen måste omedelbart verka för att Ahmed Agiza friges från fångenskapen i Egypten och att Mohammed Alzery får återvända till Sverige. Regeringen måste be de båda om offentlig ursäkt, ge ekonomisk ersättning och verka för upprättelse

Ett slutgiltigt beslut i EU-parlamentet kommer att tas under sessionsveckan i Strasbourg i februari.Kristofer Vedin, Flamman nr 4 den 25 januari, 2007
 
George Bush erkänner att CIA har hemliga fängelser där man utsätter fångar för "brutala förhör".
 
September 2006
 

Jordanien nav i fängelsesystem


En rapport från Amnesty visar hur den jordanska säkerhetstjänsten i samarbete med USA torterar fram erkännanden ur personer som gripits av politiska eller säkerhetsrelaterade skäl.   - Jordanien verkar vara det centrala navet i ett globalt system av hemliga fångcenter som sköts av USA i samarbete med utländska underrättelsetjänster, säger Malcolm Smart, som är chef för Amnesty Mellanöstern och Nordafrikaprogrammet, till Amnesty Press och media.
I rapporten "You confessions are ready for you to sign: Detention and torture of political suspects" kommenterar tidigare anställda inom den amerikanska underrättelsetjänsten det jordanska samarbetet.
- Vi griper den misstänkte eller ser till att några av våra samarbetsländer gör det. Därefter skickas den gripne till ett tredje land där han – låt oss tala klarspråk – blir utsatt för tortyr. Skickar du en fånge till Jordanien får du bäst resultat, berättar Robert Baes som tidigare arbetat som CIA-spion i Mellanöstern.
I Amnestys rapport finns ett dussintal vittnesmål från personer som suttit i hemliga fängelser runt om i Jordanien. Anstalterna styrs av den jordanska underrättelsetjänsten som är direkt underordnad premiärministern. Anställda har vid sträckta befogenheter, vilket i praktiken innebär att de kan agera utan restriktioner. Dessutom är insynen bristfällig.
När den gripne har erkänt ställs han eller hon inför en särskild domstol som dömer människor endast utifrån erkännandet, även om den åtalade hävdar att han eller hon har torterats till det.
I år har 22 människor dömts till döden, varav sju senare har fått straffreduktion.


Lisa Berthelson, ETC, 11 augusti 2006
 
Regeringen bör ha känt till CIA-flyg.

Det finns starka bevis för att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA haft ett hemligt transportnät för fångar i Europa -- och lagt ut tortyrliknande förhör på entreprenad.
Mycket tyder på att europeiska regeringar känt till verksamheten.
Det konstatera Europarådet i en rapport.
Två egyptier — Mohammed Alzery och Ahmed Agiza — hämtades i december 2001 upp av CIA-agenter på Bromma. De bakbands, drogades och försågs med huvor och flögs till Kairo, där de fängslades misstänkta för terrorism.
De uppger också att de utsatts för tortyr i Egypten.
Långt senare har det visat sig att flygningen ingick i ett omfattande system av hemliga CIA-transporter av fångar.
I november slog människorättsorganisationen Human Rights Watch larm om att USA även upprättat hemliga fångläger i Polen, Rumänien och eventuellt andra östländer, där misstänkta islamistiska terrorister utsattes för tortyrliknande förhör.
Det skapade en våg av protester från Europas alla hörn – och Europarådet tillsatte en utredning.
I går presenterade schweizaren Dick Marty sin första rapport.
I den slår han fast att bevisen mot USA är långtgående. Inte bara för att "hundratals" CIA-flygningar gjorts kors och tvärs över Europa för att plocka upp fångar, utan också för att CIA "outsourcat" känsliga förhör till länder i Östeuropa.
Marty är övertygad om att regeringar och underrättelsetjänster varit informerade.
– Det är högst otroligt att europeiska regeringar, eller åtminstone deras underrättelsetjänster, varit ovetande, konstaterar han.
I sin rapport drar Dick Marty slutsatsen att det är den hårda kritiken inom USA mot hur misstänkta terrorister behandlas som fått de amerikanska myndigheter att bygga upp hemliga system utomlands.
– Det faktum att center för förhör och förvaring flyttats till andra länder är beviset för att myndigheterna är fullt medvetna om att metoderna är oförenliga med amerikansk lagstiftning, framhåller Marty.
Han uppmanar Europas regeringar att "enat och otvetydigt" stoppa transporter och förhör som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
Dick Marty ska nu fortsätta sin utredning för att få fram mer bevisning.
Innan slutrapporten läggs fram väntar han svar från regeringarna i samtliga Europarådets 46 medlemsstater om vad de vet om CIA- transporter och hemliga förhör. Det gäller även den svenska.

Olle Lönnaeus, Sydsvenska Dagbladet den 24 januari 2006
 
Fångar förhörs på hemliga anstalter.

USA:s system av spökfängelser har upprättats som ett led i "kriget mot terrorismen". Eftersom de är hemliga är uppgifterna om dem ytterst knapphändiga. Den mest långtgående kartläggningen hittills gjordes för drygt ett år sedan av den New York-baserade människorättsorganisationen Human Rights First (HRF).
HRF listar 24 fånganläggningar, varav en del kända som Guantánamo på Kuba, Bagram i Afghanistan och Abu Ghurayb i Irak.
Hälften är topphemliga, och av dessa ska sju finnas i Afghanistan, två i Pakistan, en på den brittiska ön Diego Garcia i Indiska oceanen, en i Jordanien samt två mobila ombord på stridsfartygen USS Bataan och USS Peleliu.
Amnesty International har publicerat uppgifter om ytterligare anläggningar i Egypten och Thailand.
HRF skriver att eftersom USA vägrar kommentera ens om anläggningarna finns "har vi naturligtvis ingen information om hur många som hålls på sådana anläggningar, om deras familjer har varskotts, varför de hålls fångna, eller om ICRC (Internationella rödakorskommittén) har tillgång till dem".

Sydsvenska Dagbladet den 4 augusti 2005

"De bor i tropikerna. De får bra mat. De har allt som de över huvud taget skulle kunna önska sig."

USA:s vicepresident Dick Cheney om Guantánamofångarna i CNN i juni 2005
 
Fångar vittnar om tortyr i Guantánamo

Ett flertal kuwaitier som hålls fängslade på den amerikanska Guantánamobasen på Kuba torterades tills de gjorde falska medgivanden, uppgav en Washington advokat på måndagen.
Kuwaitierna säger att de blivit slagna med kedjor, utsatta för elektriska chocker och våldtagits av amerikanska soldater när de tillfångatogs i Afghanistan 2001.
- Guantánamo är en fläck på nationens heder, sade de elva kuwaitiernas juridiska ombud Thomas Wilmer.
Han besökte Guantánamo i mitten av januari. Han beskrev fångarnas villkor som sämre än förhållandena för fängslade seriemördare i USA.

TT-AFP, Washington, 9 februari 2005
 
Tortyr rutin i Iraks fängelser

Fångar i Irak utsätts rutinmässigt för tortyr, skriver den ledande USA-baserade människorättsgruppen Human Rights Watch i en färsk rapport med titeln "Det nya Irak? " Exemplen på misshandel är troligen alltför välbekanta för dem som for illa under Saddam Hussein.
Fångar blir slagna med vajrar och slangar, örsnibbar och genitalier utsätts för elchocker enligt HRW. Andra fångar får varken mat eller vatten och pressas in i celler där det bara finns ståplats.
- Iraks folk fick löfte om något bättre än det här när Saddam Husseins regim föll, säger Sarah Leah Whitson, chef för HRW:s Mellanöstern- och Nordafrika-avdelning.

- Men den irakiska övergångsregeringen håller inte löftet att respektera grundläggande mänskliga rättigheter.
Den irakiske människorättsministern Bakhtiar Amin, som tidigare bodde i Sverige, bekräftar för Reuters att övergrepp förekommer. Han menar dock att det tar tid att ändra beteenden efter decennier av diktatur.

- De irakiska säkerhetsstyrkorna har sina tillkortakommanden, konstaterar Amin men tillägger att detta delvis beror på arvet efter "tre och ett halvt decenniums diktatur, utbredd tortyr och människorättskränkningar".
HRW intervjuade 90 irakiska fångar mellan juli och oktober förra året. Intervjuerna började kort efter det att Iyad Allawis övergångsregering tog över efter det USA-ledda styret.

Av dessa 90 sade sig 72 ha utsatts för tortyr eller misshandel.
De hade blivit sparkade och slagna, de hade fått hänga långa perioder fästa i handlederna samtidigt som de var bakbundna, de utsattes för elchocker och fick sitta med förbundna ögon flera dagar i sträck, framgår det av rapporten.
I flera fall kan de ha fått permanenta fysiska handikapp, skriver HRW.
Det sägs dessutom i rapporten att den irakiska underrättelsetjänsten kränker politiskt oliktänkandes rättigheter och det påtalas att godtyckliga gripanden har satts i system, att folk kan sitta i häkte i upp till fyra månader före rättegång, att häktade barn behandlas illa och att förhållandena i häktena är urusla.

Rapporten har föregåtts av uppseendeväckande avslöjanden om amerikanska och brittiska soldaters övergrepp mot irakiska fångar, HRW:s rapport rör endast irakiska institutioner, men man påpekar att de internationella polisrådgivarna i Irak verkar blunda för övergreppen.
De irakiska säkerhetsstyrkorna ställs förvisso inför oerhörda uppgifter, däribland ett uppror som inriktas mot civila irakier, säger Whitson.
- Vi fördömer entydigt upprorsmännens brutalitet. Men folkrätten är otvetydig på den här punkten: ingen regering kan rättfärdiga tortyr av fångar i säkerhetens namn.

Enligt MR-minister Amin arbetar Irak på att lösa problemet.
- Vi håller på att bygga om alla våra institutioner. Vi har en strukturell och organisatorisk kris, påpekar han.
Iraks regering fördömer tortyr, intygar Amin.

(TT/Reuter) 25 januari 2005


USA-agenter anklagas för tortyrWASHINGTON. En australisk man misstänkt för al-Qaida-samröre hävdar att amerikanska agenter förde honom från Pakistan till Egypten för tortyr.

HAN UTSATTES ENLIGT domstolshandlingar under sex månader för elchocker, fingerade dränkningsförsök, blev upphängd i krokar och misshandlades innan han flögs till Guantánamolägret på Kuba.

Rättsfallet är det första i USA som ifrågasätter de hemliga så kallade utlämningarna. Ett förfarande som efter ett beslut av Bill Clinton i dag sker med presidentens godkännande.

SEDAN HÖSTEN 2001 har ett stort antal misstänkta terrorister flyttats mellan länder som Egypten, Jemen och Saudiarabien där omvittnat brutala förhörsmetoder nyttjas. Åtskilliga av dessa har transporterats i det Gulfstreamplan som enligt medieuppgifter förde de två egyptierna från Bromma flygplats i Stockholm den 18 december 2001.

Mamdouh Habib, som är född i Egypten, uppger att han greps den 5 oktober 2001 i Pakistan och förhördes under tre veckor av amerikanska agenter. Han anklagades för att ha varit instruktör inom al-Qaida-nätverket och stöttat verksamheten finansiellt. Något han dock bestrider i den rättsprocess han nu inlett för att slippa att bli utlämnad till Egypten.

HABIB FÖRDES ENLIGT Washington Posts granskning till Guantánamolägret i maj 2002. Enligt tre brittiska fångar som nu frigivits anlände han i "katstrofalt skick"; flertalet naglar saknades och han blödde ur näsa, mun och öron.

I domstolshandlingarna uppger Mamdouh Habib att han då varit isolerad i en drygt fyra kvadratmeter stor cell i Egypten och under sex månaders tid rutinmässigt torterats med hjälp av bland annat elektricitet.

ENLIGT VITTNESUPPGIFTER från CIA inför kongressen har den sekretessomgärdade transportverksamheten blivit alltmer omfattande. Misstänkta terrorister rapporteras ha flyttats till eller från bland annat Egypten, Indonesien, Saudiarabien, Irak, Kuwait, Marocko och Cypern.

Människorättsorganisationer inom World Organization for Human Rights kritiserar hanteringen som de menar bryter mot FN:s konventioner kring tortyr: USA kan nyttja förbjudna förhörsmetoder genom att flytta terrormisstänkta till länder där dessa praktiseras.

- DE POLITISKT ansvariga tog aldrig tag i detta ämne, säger Michael Scheuer, före detta CIA-agent som tidigare arbetade med dessa hemliga fångtransporter, till Washington Post.

- Vi frågade: "Vart vill ni att vi ska föra de här människorna?" Inställningen inom byråkratin var att låta någon annan göra det smutsiga jobbet.

Georg Cederskog, Dagens Nyheter 6 januari 2005


Tortyr – lika amerikanskt som äppelpaj


1968 slog den grekisk-franske regissören Constantinos Costa-Gavras igenom internationellt med filmen "Z" som brännmärkte den USA-stödda grekiska militärjunta som då regerade i Athen.
1972 inställdes den planerade premiärvisningen av hans film "Undantagstillstånd" på det federalt finansierade John F. Kennedy Arts Center i Washington. Filmen handlar om en amerikansk ambassadtjänsteman, spelad av Yves Montand, som kidnappas av den uruguayanska gerillarörelsen Tupamaros. Gerillan försöker få tjänstemannen utväxlad mot tillfångatagna tupamarosmedlemmar men Uruguays regering, uppbackad av USA, vägrar och mannen avrättas.
Visningen stoppades därför att filmen hade verklighetsbakgrund. Tjänstemannen hette Dan Mitrione och var CIA-anställd tortyrexpert.

Dan Mitrione inledde sin karriär vid Office of Publik Safety (OPS), i Brasilien på 1960-talet. 1969 hade OPS upprättat en nationell polisstyrka för Brasilien och utbildat över 100 000 polismän i landet, förutom de 523 som fick mer avancerad utbildning i USA. Omkring en tredjedel av elevernas tid vid polisakademierna ägnades år föreläsningar om den "kommunistiska faran" och behovet av att bekämpa den. (…)Tekniker för upploppsbekämpning var andra viktiga delar i polisens utbildning.

Tortyren sträcker sig från simpla, men hårda batongslag till elchocker. Ofta är tortyren mer raffinerad: ett vassrör stoppas in i anus på en naken man som hänger nedåt på en papegojstång [pau de arara] och ett bomullstycke dränkt i bensin tänds på i andra änden av vassröret. Gravida kvinnor har blivit tvingade till att se på när deras män torteras. Andra kvinnor har hängts upp nakna bredvid sina män och fått elchocker på könsdelarna, samtidigt som de utsätts för de allra värsta vidrigheter. Barn har torterats inför sina föräldrar och vice versa. (…)Tortyrens längd varierar beroende på offrets motståndsförmåga och har ibland pågått i flera dagar utan avbrott. (Amnesty International)

"För att den önskade effekten ska uppnås behövs den exakt rätta smärtan, på den exakt rätta stället och i den exakt rätta mängden."
Detta uttalande gjordes av Dan Mitrione sedan han blivit chef för (OPS) i Montevideo. […]

Dan Mitrione var inte den som introducerade tortyr av politiska fångar i Uruguay. Den hade praktiserats av polisen då och då sedan åtminstone början av 1960-talet. Dock uppgav den tidigare chefen för den uruguayanska polisens underrättelsetjänst, Alejandro Otero, 1970 i en (…) intervju för en ledande brasiliansk tidning, att amerikanska rådgivare – i synnerhet Mitrione – hade infört tortyr som en mer rutinmässig åtgärd. För att tillfoga mer pina införde man vetenskapliga förfiningar, och till detta psykologiska grepp för att skapa förtvivlan. Bland annat spelade man i rummet intill förhörsrummet upp band på kvinnor och barn som skrek, för att sedan säga att det var fångens familj som höll på att torteras. […]

William Cantrell var en operativ CIA-tjänsteman som var stationerad i Montevideo under OPS täckmantel. I mitten av 1960-talet bidrog han till att skapa en avdelning för information och underrättelsetjänst (DII) och sörjde för att det kom in pengar och utrustning. En del av utrustningen hade uppfunnits av CIA’s tekniska serviceavdelning och var avsedd för tortyr, vilket var en av DII:s funktioner.
"En utrustningsdetalj som man tyckte var användbar", fick New York Times korrespondent A.J. Langguth reda på, "var en tråd som var så tunn att den kunde fästas mellan tänderna och genom att trycka den mot tandköttet kunde man öka elstötarnas styrka. Det var via diplomatposten som Mitrione fick en del av utrustningen han behövde till sina förhör, inklusive denna tunna tråd."
Förhållandena blev så förvärrade under Mitriones tid att den uruguayanska senaten tvingades till att genomföra en undersökning. Efter fem månader kom kommissionen enhälligt fram till att tortyren i Uruguay hade blivit en "normal, ofta förekommande och vanemässig metod" som användes mot Tupamaros och även andra. Bland de tortyrmetoder som kommissionens rapport nämner finns elchocker mot könsorganen, elektriska nålar under naglarna, cigarettbränning, långsamt hoptryckande av testiklarna och daglig användande av psykisk tortyr. "Gravida kvinnor underkastades varierande brutalitet och omänsklig behandling", och "vissa kvinnor fängslades med sina spädbarn och underkastades samma behandling". […]

Dan Mitrione hade byggt ett ljudisolerat rum i sin källare i Montevideo. I detta rum samlade han utvalda uruguayanska polistjänstemän för att gå igenom olika tortyrtekniker. En av de som deltog var Manuel Hevia Cosculluela, en cuban som var anställd av CIA och arbetade för Mitrione. Hevia skrev senare att utbildningen inleddes med en beskrivning av den mänskliga anatomin och nervsystemet…

Snart övergick det till att bli otrevligt. Som försökskaniner till de första testerna togs tiggare, vilka i Uruguay kallas bichicomes, från Montevideos utkanter samt en kvinna som tydligen var från gränsområdet mot Brasilien. Det förekom inga förhör, bara en demonstration av effekterna av olika spänningsstyrkor på olika kroppsdelar. Det användes också en drog som gör att man kräks – jag vet inte varför eller vad det skulle vara bra för – och andra kemiska ämnen. Alla fyra dog.

I sin bok skriver inte Hevia detaljerad vilken Mitriones direkta roll var i allt detta, men senare har Hevia offentligt uttalat att chefen för OPS "personligen torterade ihjäl fyra tiggare genom elchocker".

Vid ett annat tillfälle satt Hevia tillsammans med Mitrione i hans hus och drack några drinkar, och amerikanen förklarade sin förhörsfilosofi för kubanen. Mitrione ansåg att det var en konst. Först skulle man ha en uppmjukningsperiod, med vanlig misshandel och förolämpningar. Målet är att förödmjuka fången, få honom att inse sin hjälplöshet och avskärma honom från omvärlden. Inga frågor, endast slag och förolämpningar. Sedan endast slag under tystnad.
Bara efter detta kan förhöret börja. Då ska ingen smärta orsakas annat än den som kommer av metoden eller verktyget som används. "Rätt smärta i rätt mängd ger den önskade effekten", var hans motto.
Under ett förhör måste man se till att offret inte förlorar allt hopp om livet, för det kan leda till ett hårdnackat motstånd. "Man måste alltid inge honom ett visst hopp… ett avlägset ljus."
"När man fått fram vad man vill, och det får jag alltid", fortsatte Mitrione, "kan det vara bra att förlänga förhöret något med ytterligare en uppmjukningsperiod.
Amerikanen påpekade, att efter man har fått ur offret den första informationen ska man fastställa fångens fysiska kondition och motståndskraft genom en medicinsk undersökning. "En för tidigt död betyder att förhörsledaren har misslyckats. (…) Det är viktigt att i förväg veta om man kan tillåta sig lyxen att offret dör."
Inte långt efter detta samtal försvann Manuel Hevia från Montevideo och dök sedan upp i Havanna. Han hade hela tiden varit kubansk dubbelagent.
Omkring ett år senare, den 31 juli 1970 för att vara exakt, kidnappades Dan Mitrione av Tupamaros. Den 10 augusti hittades Mitriones döda kropp i baksätet i en stulen bil.
I Mitriones hemstad Richmond, Indiana, där han tidigare varit polischef, var utrikesminister William Rogers och president Nixons svärson Davis Eisenhower närvarande vid Mitriones begravning. Frank Sinatra och Jerry Lewis kom till staden för en välgörenhetsgala för Mitriones familj.
Vita husets talesman, Ron Ziegler, gjorde ett högtidligt uttalande om att "Mitriones plikthängivenhet för fredens framsteg i en fredlig värld kommer att vara ett exempel för alla fria människor i alla länder".


Dan Mitrione var bara en enkel tjänsteman. Men bakom honom stod en stor organisation och en mäktig nation. Under sin tid gav OPS utbildning till mer än en miljon polismän i Tredje världen. Tiotusen av dem har erhållit avancerad utbildning i USA. Det uppskattas att utrustning för 150 miljoner dollar hade skickats till de utländska polisstyrkorna. […]
I stor utsträckning fortsatte DEA [Drug Enforcement Administration], den amerikanska narkotikabekämpningsbyrå, ö.a.] helt enkelt där OPS hade slutat.
Metoderna som använts vid Abu Ghurayb-fängelset i Bagdad ligger helt i linje med Dan Mitriones idéer om hur man behandlar politiska fångar.

Ingen – det må vara Vita Huset, Pentagon, Per T. Olsson, Per Ahlmark eller någon annan av det amerikanska imperiets försvarare – kan övertyga mig om att tortyren i Irak är "misstag" begångna av "några enstaka rötägg" som "tappat besinningen". Tortyr är - som rubriken på det ovan citerade kapitlet i boken "CIA & USA:s verkliga utrikespolitik" påstår - lika amerikanskt som äppelpaj.

Mikael Wiehe, 24tretton nr 6, december 2004
 
Hej Mikael:
Jag heter Gonzalo Hevia och har läst det som du har skrivit om Dan Mitrione och i detta har skrivit också lite om min pappa som är Manuel Hevia.
Det var rolig att hitta någom om min pappas liv på svenska.

Med vänlig hälsning Gonzalo Hevia
 


"Centralasiens Saddam" har USA:s stöd

Islam Karimov är lika hänsynslös som en gång Saddam Hussein – med en viktig skillnad: han är USA:s allierade.

[…] Uzbekistans president Islam Karimov bedriver ett skoningslöst krig mot verkliga och inbillade muslimska fundamentalister. Upp till 7 000 religiösa och politiska fångar försmäktar i landets fängelser. Tortyr i form av våldtäkt, elchocker och skållning i kokande vatten, drabbar tusentals varje år. […]

Efter den 11 september blev diktatorn Islam Karimov USA:s nyckelallierade i Centralasien. […]

Det blev ett genombrott för Karimov som erbjöd Pentagon flygfaciliteter i kriget mot Usama bin Ladin och talibanerna. USA såg sin chans att för första gången få ett militärt fotfäste mitt i den euroasiatiska landmassan, mitt emellan nyckelländerna i regionen: Kina, Ryssland och Iran. Så USA slutade besvära Karimov om mänskliga rättigheter, allt enligt devisen: "Han må vara en skitstövel, men han är vår skitstövel." […]

Värt att notera är hur Storbritannien, USA:s trognaste europeiska partner, har agerat. I oktober 2002 framträdde den brittiske ambassadören Craig Murray inför den diplomatiska kåren vid en människorättskonferens i Tasjkent och gick till ett våldsamt angrepp mot den uzbekiska regimens brott mot de mänskliga rättigheterna. Han fastslog att Uzbekistan "inte är en fungerande demokrati" och att tortyr är en del av systemet.
I ett uppmärksammat e-brev till brittiska UD vid upptakten till Irakkriget fördömde Murray vad han såg som Washingtons "dubbelmoral"; han skrev det sedan han sett president George W Bush tala om att "montera ned terrorapparaten och avlägsna tortyrkamrarna" – det handlade dock enbart om Saddam Husseins Irak, inte Islam Karimovs Uzbekistan. […]

Michael Winiarski. DN fredag 24 september 2004


Bush godkände övergrepp på fångar enligt ny bok


USA:s övergrepp på fångar var i full gång på Guantánamo-basen redan hösten 2002. Taktiken hade godkänts av president George W Bush och försvarsminister Donald Rumsfeld spred den till Abu Ghraib och resten av världen. Den har t.o.m. använts i Sverige – allt enligt journalisten Seymour Hershs nya bok.
President George W Bush undertecknade några månader efter 11-september 2001 ett topphemligt beslut om SAP, Special Access Programme, eller "program för särskild tillgång" – tillåtelse för amerikanska agenter att göra nästan vad som helst, i hela världen, i
terroristjaktens namn.
Beslutet innehöll bland annat formuleringen: "Jag beslutat att inga av Genève (konventionerna)s villkor gäller i vår konflikt med al-Qaida i Afghanistan och i resten av världen", skriver den grävande journalisten Hersh i sin nya bok Chain of Command, enligt utdrag i brittiska The Guardian på måndagen.
Den som sedan övervakade det i praktiken och låg bakom att brutala, förbjudna metoder började användas runtom i världen var förvarsminister Rumsfeld. Enligt Hersh, i USA legendarisk som avslöjare av Son My-massakrerna i Vietnam, lät Rumsfeld övergreppen utvecklas och förfinas i det då nyinrättade fånglägret på Guantánamo-basen på Kuba.
Hersh källor berättar också att det var i enlighet med SAP som amerikanska agenter deltog i hemforslingen av två egyptier från Sverige i slutet av 2001. Inom loppet av några timmar greps egyptierna av Säpo, avvisades av regeringen och sattes på ett USA-chartrat plan med destination Kairo - en operation som efteråt fått mycket kritik, särskilt som en av männen hävdade att han sedan torterades i egyptiskt häkte.

TT, London. DN. Tisdag 14 september 2004


 

   

 

Bör Bush bli omvald?

[…] Efter den 11 september 2001 kunde vi plötsligt bevittna att Amerika fått en president som kunde se det avgörande i ett socialt, politiskt och militärt kaos: att islamismens självmordsbombare hotar oss alla, att kampen mot terroristerna måste föras med styrka och beslutsamhet. En betydande politisk ledare trädde i ett kritiskt läge fram på världsscenen. […]

[…] Den amerikanske presidenten gav en öppning till politisk frihet för 50 miljoner muslimer, en insats som är unik i världshistorien. […]

[…] hade jag själv varit amerikansk medborgare skulle jag den 2 november ha lagt min röst för den nuvarande presidenten.

Per Ahlmark. DN. Tisdag 14 september 2004


"Rumsfeld är ansvarig"

Försvarsministerns misstag gjorde tortyrskandalen möjlig, hävdar ny rapport.


[…] En oberoende utredning som letts av James Schlesinger, tidigare försvarsminister under den republikanske presidenten Richard Nixon, har den här veckan avvisat föreställningar om att tortyrskandalen bara skulle vara ett verk av några USA-soldater i Irak.
Det är något som bl.a. president George W. Bush tidigare hävdat.
Enligt utredningen finns ett ansvar betydligt högre upp, ända uppe hos försvarsministern och hans närmaste civila och militära medarbetare.
Även om utredningen inte tycker att det finns anledning att kräva Rumsfelds avgång listar den ett antal misstag som begåtts. Rumsfeld och hans medarbetare sägs ha bidragit till ett klimat där övergrepp förekom eftersom det länge rådde förvirring om vilka förhörsmetoder som var tillåtna mot fångarna i Abu Ghraib-fängelset utanför Bagdad. […]

Lennart Pehrson. Dagens Nyheter den 26 augusti 2004


Arméläkare deltog i fångövergrepp

Amerikanska militärläkare i Irak samarbetade med förhörsledare om fångövergreppen i Abu Ghurayb-fängelset. Den anklagelsen framförs i en artikel i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Artikeln är skriven av Steven Miles, professor vid University of Minnesota. Han åberopar bevis för att en del läkare förfalskat dödsattester för att dölja dödsmisshandel och undanhållit bevis för misshandel.
"Vårdsystemet samarbetade genom att utforma och utföra förhör med psykiskt och fysiskt våld", skriver Miles.
En fånge som svimmade efter att ha blivit slagen väcktes upp av läkare så att övergreppen kunde fortsätta, hävdar han.
Hans studie bygger på vittnesmål inför den amerikanska kongressen, förhör med fångar och vakter, läkarjournaler och uppgifter från hjälporganisationer.
Det framgår att även om läkarna kände till användningen av tortyr och kränkande behandling, så rapporterade de inte övergreppen förrän en officiell utredning inleddes i januari i år.
Uppgifterna stämmer överens med en kommande militärutredning, vars innehåll delvis blev känt i torsdags, i vilken medicinsk personal klandras av samma skäl. Militärledningen frias däremot från skuld, annat än till dåligt ledarskap.
Övergreppen kom till allmänhetens kännedom i april när bilder på nakna, förnedrade fångar spreds i medier och väckte fördömanden världen över.
"Regeringsdokument visar att det amerikanska militärläkarsystemet misslyckades med att ta till vara fångarnas mänskliga rättigheter, ibland samarbetade med förhörsledare och våldsamma fångvaktare, och underlät att korrekt rapportera skador och dödsfall som orsakats av misshandel", sammanfattar Miles.
Han efterlyser en utredning kring vilken roll den medicinska personalen spelade i tortyrskandalen.

(Från TT-Reuters) Dagens Nyheter den 21 augusti 2004


"Tortyrlagar är inte bindande för Bush"

USA. Försvarshögkvarteret Pentagon fastslog i en rapport i fjol att president George Bush inte är bunden av några lagar som förbjuder tortyr, avslöjade Wall Street Journal på måndagen. Om han ger amerikaner i uppdrag att tortera fångar kan det därför inte bli någon rättslig påföljd.
Detta är ett av flera intressante inslag i en hemligstämplad rapport om olika förhörsmetoder som utarbetades åt försvarsminister Donald Rumsfeld av höga civila och militära jurister. Dessa rådgjorde också med andra regeringsorgan.
Utredningen gjordes sedan befälhavarna på Guantánamobasen på Kuba i slutet av 2002 hade klagat över att de inte fick så mycket information som de ville av fångarna, när de använde "konventionella" förhörsmetoder.
I rapporten redovisas amerikanska lagar och internationella fördrag som förbjuder tortyr – och hur de skulle kunna försättas ur spel av säkerhetshänsyn eller juridiska teknikaliteter, uppger Wall Street Journal. Tidningen har tagit del av ett rapportutkast daterat 6 mars 2003. Där anförs det att ingenting är viktigare än att få fram underrättelser som är livsviktiga för tusentals amerikanska medborgare. Normala inskränkningar beträffande tortyr är möjligen inte tillämpliga, heter det bland annat enligt tidningen. Kontentan av rapporten är att presidenten i egenskap av överbefälhavare har makt att godkänna nästan vilken fysisk eller psykologisk behandling som helst under förhör – inklusive tortyr. (TT-Reuters, New York)

Dagens Nyheter den 8 juni 2004

Försöksverksamhet på färgat folk i fjärran land

Sven Lindqvist är en av mina absoluta favoritförfattare. Jag tror att jag har läst så gott som alla hans böcker: reseskildringarna på 50-talet, de filosofiska utflykterna på 60-talet, böckerna om Latinamerika på 70-talet. Jag har läst älskarens och den gifte mannens dagböcker från 80-talet. Jag har läst om Bänkpress och bodybuilding. Och jag har läst den bok som kom för ett par år sen som heter Nu dog du.
Nu dog du är en bok om bombens och bombandets historia. I boken kan man lära sig att när det första världskriget bröt ut i Europa så tyckte europeiska politiker - och militärer - att detta att kasta bomber på folk från flygande maskiner var så osportsligt och ogentlemannamässigt att det var något man inte kunde tillåta sig – i Europa. Bomberna sparade man till infödingsbyarna i kolonierna. Det var där man lärde sig hur man bränner upp folk från luften.
Första gången civila bombades i Europa var när tyska Heinkel- och Junkerplan den 26 april 1937 bombade den heliga baskiska staden Guérnica i nordvästra Spanien under det spanska inbördeskriget. 1654 människor dödades och 889 skadades. Detta väckte avsky och upprördhet i hela den "civiliserade" världen och fick bl.a. Picasso att måla sin berömda tavla. (Den tavla som man för inte så länge sedan såg sig tvungen att täcka över i FN-högkvarteret i New York så att inte USA:s utrikesminister Colin Powell vid sitt besök skulle känna sig besvärad av det pacifistiska budskapet.)
I Europa vet vi hur det gick. Tyskarna fortsatte med att bomba bl.a. engelsmännen och engelsmän och amerikaner svarade med att utplåna tyska städer. Det som började som någon sorts försöksverksamhet på färgat folk i fjärran land slog så småningom med full kraft tillbaka mot upphovsmännen själva.
Jag tänkte på den här boken när jag för något år sedan läste i tidningen att höga amerikanska jurister seriöst diskuterade om man inte borde tortera araber som kunde misstänkas tillhöra Al-Qaida. Och att om man inte ville tortera dem i USA så kunde man alltid skicka dem till länder med, som juristerna uttryckte det, "mindre konventionella förhörsmetoder"; till Pakistan, Saudiarabien, Egypten eller Israel. Och jag tänker på Sven Lindqvists bok nu när jag har förstått att USA:s krigsmakt under ledning av George W. Bush och Donald Rumsfeld inte längre nöjer sig med att låta klientstaterna sköta tortyren utan har beslutat sig för att ta saken i egna händer enligt principen "själv är bäste (bödels-) dräng".
Och jag fruktar att också denna gång "försöksverksamheten" mot färgat folk i fjärran land en dag kommer att slå tillbaka mot upphovsmännen, d.v.s. oss själva i den s.k. civiliserade världen, med full kraft.


Mikael Wiehe. Malmö i maj 2004
 


 
 
mikael wiehe | | | | | |