tillbaka

tillbaka

tillbaka
tillbaka
| | | | | |  
 
 
   2006   Pris från Yngve Sjöbergs fond
 
Kulturpris Sjömannen

 
Motivering:

"För ditt till synes oförtröttliga arbete med att sprida demokratins budskap genom din musik, genom ditt agerande och genom ditt argumenterande.

För att du sitter i TV:s morgonsoffor och använder ord som 'solidaritet'.

Helt enkelt för lång och trogen tjänst i de mänskliga rättigheternas ärende."

Mikael, Yngve Sjöberg och Petros Tenezakis    

  Diplom
medalj