| | | | | |  
 
 

Fel pristagare i Anna Lindhs namn


Anna Lindhs Minnesfond har beslutat att ge 2013 års pris för kvinnligt ledarskap och delaktighet till Madeleine Albright. Detta måste vara ett fruktansvärt misstag.
Madeleine Albright var i mitten av 1990-talet USA:s ambassadör i FN. I TV-programmet Sixty Minutes den 12 maj 1996 (finns på Youtube), intervjuas hon om följderna av USA:s ekonomiska blockad av Irak. Programledaren ställer frågan till Madeleine Albright:
- Vi har hört att en halv miljon barn har dött [på grund av blockaden]. Det är alltså mycket fler barn än som dog i Hiroshima. Tycker ni att det är värt priset?
Och Madeleine Albright svarar:
– Jag tycker att det är ett svårt val, men priset ... vi tycker att det är värt priset.
Hon blev senare USA:s första kvinnliga utrikesminister i Bill Clintons regering.
Jag har tidigare kritiserat Anna Lindh för hennes utlämning av Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till tortyr i Egypten. Det hindrar inte att jag har respekt för hennes agerande i andra ärenden. Men jag förstår överhuvudtaget inte hur Anna Lindhs Minnesfond kan mena att Madeleine Albrights stöd till massmord på barn i Irak skulle kunna vara att handla i Anna Lindhs anda?


Mikael Wiehe, Dagens Nyheter, 12 september 2013